Головна / Наукові підрозділи

Наукові підрозділи

Науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Науково-дослідні лабораторії:

Факультет інформаційних систем, фізики та математики

1. Хімії та фізики твердого тіла

2. Оптики твердого тіла

3. Технологічна

4. Фізики напівпровідників 

Факультет міжнародних відносин

1. Проблеми розвитку європейських інтеграційних процесів і транскордонного співробітництва

2. Інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин

Інститут філології та журналістики

1. Західнополіський ономастико-діалектологічний фонд

Факультет психології

1. Нейропсихології та психолінгвістики

2. Психодіагностична

3. Психологічний консультативний центр

Інститут соціальних наук

1. Соціологічних досліджень

Біологічний факультет

1. Олігохетології

2. Фауни і систематики безхребетних тварин біоценозів Західного Полісся

3. Гістології та морфогенезу

 

Навчально-наукові лабораторії: 

Лабораторія росту кристалівФакультет інформаційних систем, фізики та математики

1. Дидактики методів фізичної науки

2. Квантової електроніки

3. Оптики

4. Атомної фізики

5. Ядерної фізики

6. Твердотільної електроніки

7. Електрики і магнетизму

8. Спектрального аналізу і техніки оптичних вимірювань

9. Технології матеріалів

10. Механіки

11. Молекулярної фізики

12. Електротехніки

13. Електроніки

14. Сучасних технічних засобів навчання

15. Навчального фізичного експерименту

16. Автоматики та електронно-обчислювальної техніки

17. Електрики та оптики нефізичних спеціальностей

18. Механіки та молекулярної фізики нефізичних спеціальностей

19. Навчальні майстерні

Економічний факультет

1. Фінансово-аналітична

2. Проблем економіки освіти

3. Актуальні проблеми розвитку економіки Волині

Центр комп'ютерного тестуванняФакультет романо-германської філології

1. Лексикографічних досліджень 

Географічний факультет

1. Прикладної фотограмметрії та геоінформатики

Педагогічний інститут

1. Педагогіки дошкільної та початкової освіти

Інститут філології та журналістики

1. Актуальні проблеми етно- і соціолінгвістики

2. Порівняльного літературознавства

3. Цілісно-системних досліджень

4. Слов’янські літератури: проблеми, пошуки, перспективи вивчення

5. Журналістської майстерності

Факультет психології

1. Навчально-методична

Інститут соціальних наук

1. Світоглядної освіти молоді
Біологічний факультет

1. Вікової нейрофізіології

2. Екологічної фізіології

3. Інформаційної фізіології

4. Електроміографії

5. Генетики і селекції рослин

6. Електронної мікроскопії
Юридичний факультет

1. Криміналістична

Історичний факультет

1. Центр українсько-польських досліджень

Факультет інформаційних систем, фізики та математики

1. Прикладної статистики