Головна / Інформація щодо надання грифів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2019 рік

Інформація щодо надання грифів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2019 рік

Інформація про надані грифи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2019 рік

Вересень – листопад 2018

 1. Надати гриф «Затверджено» та рекомендувати до друку таке видання:

 

 • Давидюк Г. Є., Мирончук Г. Л. Радіація і людина: навчальний посібник. – 309 с. – 50 примірників за кошти авторів.

 

 1. Надати гриф «Рекомендовано» та рекомендувати до друку таке видання:

 

 • Мирончук Г. Л., Федосов С. А., Кітик І. В., Коровицький А. М., Кевшин А. Г. Фотопровідність: навчальний посібник. – 110 с. – 50 примірників за кошти авторів;
 • Мирончук Г. Л., Замуруєва О. В., Хмарук Г. П., Давидюк Г. Є. Фізика поверхневих явищ у напівпровідниках: навчальний посібник. – 115 с. – 50 примірників за кошти авторів;
 • Швай О. Л. Комбінаторні задачі (частина 1): навчальний посібник. – 142 с. – 30 примірників за кошти автора;
 • Байсалов Дж. У., Мекуш О. Г., Соліч К. В., Федуник-Яремчук О. В. Методи розв’язування олімпіадних задач: навчальний посібник. – 205 с. – 100 примірників за кошти авторів;
 • Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Практичний курс: навчальний посібник. – 184 с. – 300 примірників за кошти автора;
 • Ліпич Л. Г., Бортнік С. М., Волинець І. Г., Грицюк Н. О., Громко Л. С., Данилюк Т. І., Лялюк А. М., Мохнюк А. М., Полінкевич О. М., Сак Т. В., Скорук О. В., Хілуха О. А., Шостак Л. В., Ющишина Л. О. Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування): навчальний посібник. – 220 с. – 300 примірників за кошти авторів;
 •  Проць Н. В. Бюджетна система: навчальний посібник. – 227 с. – 300 примірників за кошти автора;
 • Полінкевич О. М., Волинець І. Г. Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві: навчальний посібник. – 288 с. – 300 примірників за кошти авторів;
 •  Полінкевич О. М., Волинець І. Г. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навчальний посібник. – 340 с. – 300 примірників за кошти авторів;
 •  Крупка Л. Д., Букало Н. А. Консолідація фінансової звітності: навчальний посібник. – 308 с. – 50 примірників за кошти авторів;
 • Гороть Є. І., Громик Ю. В., Малімон Л. К., Павленко Л. П., Павлюк А. Б., Рогач О. О. Українсько-англійський та англо-український фразеологічний словник. – 204 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 • Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. – 325 с. – 300 примірників за кошти автора;
 • Жигалло Т. В., Жигалло К. М., Харкевич Ю. І. Класифікація диференційованих функцій: навчальний посібник. – 124 с. – 100 примірників за кошти авторів.

 

 

Грудень – лютий 2018/2019

 

Надати гриф «Рекомендовано» та рекомендувати до друку такі видання:

 

 • Захожий В. В., Мацкевич Н. М. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у сфері фізичного виховання і спорту: навчальний посібник – 160 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 • Полінкевич О. М., Шостак Л. В. Потенціал і розвиток бізнесу: навчальний посібник. – 350 с. – 300 примірників за кошти авторів.
 • Матвійчук Н. М. Фінанси природокористування: навчальний посібник. – 187 с. – 300 примірників за кошти автора.

 

 

Березень – травень 2019

 

Надати гриф «Рекомендовано» та рекомендувати до друку такі видання:

 

 • Павловська Т. С., Ковальчук І. П. Географія Волинської області: навчальний посібник. – 228 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 • Масицька Т. Є. Українська мова як іноземна: комунікація: навчальний посібник. – 232 с. – 300 примірників за кошти автора.
 • Лякішева А. В., Вітюк В. В., Кашуб’як І.О. Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі. – 104 с. – 100 примірників за кошти авторів.

 

Надати гриф «Затверджено» та рекомендувати до друку такі видання:

 

 • Швай О. Л. Методологія математики: навчальний посібник. – 164 с. – 50 примірників за кошти автора.
 • Івашко О. А. Теорія фінансів: навчальний посібник. – 398 с. – 300 примірників за кошти автора.
 • Цимбалюк І. О. Податкова система України: навчальний посібник. – 226 с. – 300 примірників за кошти автора.

 

 • Пикалюк В. С., Антонюк О. П., Кривецький В. В., Шевчук Т. Я., Шварц Л. О., Абрамчук О. М., Журавльов О. А., Мотузюк О. П., Поручинський А. І., Синиця В. Г., Степанюк Я. В. Тератологічний тлумачний словник. – 584 с. – 300 примірників за кошти авторів.