Головна / Інформація щодо надання грифів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2018 рік

Інформація щодо надання грифів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2018 рік

Інформація про надані грифи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2017 рік

Вересень – листопад 2017

 1. Надати гриф «Затверджено» та рекомендувати до друку такі видання:
 • Піддубний О. М., Харкевич Ю.І.  Варіаційне числення та методи оптимізації: підручник. – 332 с. – 300 примірників за кошти авторів;
 • Коренков М. Є., Харкевич Ю. І. Функціональний аналіз (теорія і вправи): навчальний посібник. – 247 с. – 300 примірників за кошти авторів;
 • Головіна Н. А. Молекулярна фізика та термодинаміка в запитаннях та задачах: навчальний посібник. – 190 с. – 50 примірників за кошти автора;
 • Головіна Н. А. Молекулярна фізика та термодинаміка: навчальний посібник. – 240 с. – 50 примірників за кошти автора;
 • Головіна Н. А. Лабораторний практикум із молекулярної фізики й термодинаміки: навчальний посібник. – 247 с. – 50 примірників за кошти автора.
 1. Надати гриф «Рекомендовано» та рекомендувати до друку такі видання:
 • Кравчук О.М. Вибрані питання геометрії (Неевклідові геометрії): навчальний посібник. – 203 с. – 100 примірників за кошти автора;
 • Жигалло Т. В., Жигалло К. М., Харкевич Ю. І. Методи теорії наближень на класах диференційованих функцій: навчальний посібник. – 182 с. – 100 примірників за кошти авторів;
 • Олексеюк І. Д., Парасюк О. В., Іващенко І. А. Хімія твердого тіла: навчальний посібник. – 316 с. – 100 примірників за кошти авторів;
 • Ємчик О. Г. Основи розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: навчально-методичний посібник. – 152 с. – 100 примірників за кошти автора.

 

Грудень – лютий 2017/2018

Надати гриф «Затверджено» та рекомендувати до друку таке видання:

 

 • Буднік С. В., Колосок А. М. Акваріуміст-початківець: навчальний посібник. – 180 с. – 300  примірників за кошти авторів.

 

Надати гриф «Рекомендовано» та рекомендувати до друку таке видання:

 

 • Черчик Л. М. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. – 171 с. – 300 примірників за кошти автора.

 

Березень – травень 2018

Надати гриф «Затверджено» та рекомендувати до друку такі видання:

 

 • Кондратик Л. Й., Ліщук-Торчинська Т. П. Практикум з історії соціології. Ч. ІІ: Класична соціологія ХІХ – ХХ століття: навчальний посібник. – 130 с. – 300 примірників за кошти авторів;
 • Муляр В. П., Федонюк А. А. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ: навчальний посібник. – 122 с. – 50 примірників за кошти авторів.

 

Надати гриф «Рекомендовано» та рекомендувати до друку такі видання:

 

 • Сальнікова С. А. Математичне моделювання соціальних мереж: навчальний посібник. – 120 с. – 300 примірників за кошти автора;
 • Товкач Р. В. Математична економіка: навчальний посібник. – 146 с. – 100  примірників за кошти автора;
 • Букало Н. А. Управлінський облік: навчальний посібник. – 108 с. – 100 примірників за кошти автора;
 • Карлін М. І. Податкові системи зарубіжних країн: навчальний посібник. – 273 с. – 300 примірників за кошти автора;
 • Павловська Т. С. Концепції сучасного природознавства: практикум. – 72 с. – 100 примірників за кошти автора;
 • Трохимчук П. П. Механіка суцільних середовищ: навчальний посібник. – 168 с. – 100 примірників за кошти автора;
 • Карпчук Н. П. Міжнародна інформація та суспільні комунікації: навчальний посібник. – 480 с. – 100 примірників за кошти автора;
 • Колошук Н. Г. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник. – 400 с. – 300 примірників за кошти автора;
 • Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими мовами): навчальний посібник / упорядник і відповідальний редактор Данилюк Н. О. – 246 с. – 100 примірників за кошти авторів;
 • Навчальний енциклопедичний словник-довідник політолога-міжнародника / за заг. редакцією Є. В. Вознюк. – 325 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 • Коренков М. Є., Кальчук І. В., Харкевич Ю. І. Комплексний аналіз: підручник. – 469 с. – 100 примірників за кошти авторів.