Головна / Інформація щодо надання грифів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2015 рік

Інформація щодо надання грифів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2015 рік

Інформація про надані грифи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2015 рік

 • Березень

Надано гриф «Рекомендовано» таким виданням:

 1. Нетробчук І. М., Полянський С. В. Фізична географія України : практикум для самостійних та індивідуальних занять. – 52 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 2. Нетробчук І. М., Полянський С. В. Фізична географія України : практикум для лабораторних занять. – 140 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 3. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. – 600 с. – 100 примірників за кошти автора.
 4. Коленда Н. В. Адміністративний менеджмент : навчальний посібник. – 280 с. – 100 примірників за кошти автора.
 5. Українська мова за професійним спрямуванням : збірник тестових завдань / Богдан С. К., Голоюх Л. В., Левчук І. П., Локайчук С. М., Маленицька О. А., Омельковець Р. С., Приходько Н. С., Скорук І. Д., Тарасюк Т. М. – 190 с. – 300 примірників за кошти авторів.
 6. Англо-український тематичний словник / Гороть Є. І., Калиновська І. М., Крисанова Т. А. [та ін.]. – 282 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 7. Натяжко С. М. Le Français économique : навчальний посібник. – 108 с. – 50 примірників за кошти автора.
 8. Залози внутрішньої секреції та обмін речовин : навчальний посібник / Швайко С. Є., Пикалюк В. С., Дмитроца О. Р., Шевчук Т. Я., Поручинська Т. Ф., Поручинська А. І. – 508 с. – 300 примірників за кошти авторів.
 9. Мирончук Г. Л., Замуруєва О. В., Кримусь А. С. Прикладні математичні пакети. Ч. 1: Обробка та візуалізація даних за допомогою пакету Origin : навчальний посібник. – 46 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 10. Антал І. П., Базель Я. Р., Кормош Ж. О. Методи розділення та концентрування речовин в аналізі : навчальний посібник. – 238 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 11. Бондаренко Г. В. Спеціальні історичні дисципліни : навчальний посібник. – 438 с. – 200 примірників за кошти автора.
 12. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання. 2 клас : навчально-методичний посібник. – 90 с. – 1000 примірників за кошти автора.
 13. Мудрик А. Б. Загальна психологія : посібник. – 190 с. – 300 примірників за кошти автора.
 14. Гошовська Д. Т. Перинатальна психологія і психологічний супровід материнства : навчально-методичний посібник. – 166 с. – 100 примірників за кошти автора.

Надано гриф «Затверджено» такому виданню:

 1. Давидюк Г. Є. Радіаційні ефекти в напівпровідниках : навчальний посібник. – 278 с. – 100 примірників за кошти університету.
 
 • Квітень

Надано гриф «Рекомендовано» таким виданням:

 1. Валецька Р. О. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників : навчально-методичний посібник. – 120 с. – 500 примірників за кошти автора.
 2. Федосов С. А., Кевшин А. Г., Шигорін П. П. Основи метрології. Ч. 1: Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Види, методи та засоби вимірювань : навчальний посібник. – 50 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 
 • Травень

Надано гриф «Рекомендовано» таким виданням:

 1. Тоцька О. Л. Теорія і практика підприємництва : практикум. – 236 с. – 100 примірників за кошти автора.
 2. Потапова А. Г. Управління розвитком регіону : практикум. – 100 с. – 100 примірників за кошти автора.
 3. Джужа О. М., Колб О. Г., Савченко А. В., Яцишин М. М., Василевич В. В., Журавська З. В., Колб І. О. та ін. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї щодо засуджених у місцях позбавлення волі в Україні: правові засади, порядок та зміст : навчальний посібник. – 227 с. – 500 примірників за кошти авторів.
 4. Добжанська Н. І. Сучасні германські мови: навчальний посібник. – 135 с. – 50 примірників за кошти автора.
 5. Добжанська Н. І., Хом’як А. П. Практична фонетика англійської мови : навчальний посібник. – 183 с. – 50 примірників за кошти авторів.
 6. Барабаш Ю. Г., Позінкевич Р. О. Педагогічна майстерність : навчальний посібник. – 392 с. – 300 примірників за кошти авторів.
 7. Музичук К. С. Демократичні принципи захисту інформаційних прав людини в Суді : навчальний посібник. – 160 с. – 300 примірників за кошти автора.
 8. Бартків О., Грановський В., Дурманенко Є. Діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку : навчально-методичний посібник. – 236 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 9. Трохимчук П. П. Нелінійні динамічні системи : підручник. – 276 с. – 100 примірників за кошти автора.
 10. Корпач Н. І. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності дитячих та молодіжних організацій : навчально-методичний посібник. – 190 с. – 100 примірників за кошти автора.
 11. Черчик Л. М., Коленда Н. В., Бортнік С. М., Турчик І. В., Шубала І. В., Шубалий О. М. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Ч. 1. Теоретичний курс : підручник. – 418 с. – 300 примірників за кошти авторів.
 12. Черчик Л. М., Коленда Н. В., Бортнік С. М., Турчик І. В., Шубала І. В., Шубалий О. М. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Ч. 2. Практичний курс : підручник. – 332 с. – 300 примірників за кошти авторів.
 13. Рись Л. Ф. Вступ до комунікативної лінгвістики : навчальний посібник. – 188 с. – 100 примірників за кошти автора.
 14. Фенко М., Мацюк З. Красномовство : навчальний посібник. – 212 с. – 100 примірників за кошти автора.
 15. Гороть Є. І., Василенко О. В., Малімон Л. К., Павлюк А. Б. Практична граматика сучасної англійської мови : навчальний посібник. – 392 с. – 100 примірників за кошти авторів.
 16. Гороть Є. І., Коляда Е. К., Лісінська Т. Ю., Малімон Л. К., Павлюк А. Б., Рогач О. О. Практичний курс англійської мови як другої іноземної: початковий етап : навчальний посібник. – 296 с. – 100 примірників за кошти  авторів.
 17. Столярчук Н. М. Український авангард ХХ століття : навчальний посібник. – 160 с. – 100 примірників за кошти автора.
 18. Малімон Л. Я., Дучимінська Т. І. Подолання особистісної безпорадності студентів у навчальній діяльності : навчально-методичний посібник. – 166 с. – 300 примірників за кошти авторів.

 • Червень

Надано гриф «Рекомендовано» таким виданням:

 1. Буняк Н. М. Управління інноваціями : навчальний посібник. – 256 с. – 100 примірників за кошти автора.
 2. Охманюк В. Ф. Оркестровий клас : навчально-методичний посібник. Ч. 1. – 175 с. – 100 примірників за кошти автора.
 
 • Листопад

Надано гриф «Рекомендовано» таким виданням:

Вітюк В. В., Данилюк О. К. Сучасна література Волині: хрестоматія для учнів початкової школи. – 386 с. - 100 примірників за кошти автора;

Гусак П.М., Гусак Л.Є., Мартіросян Л. А. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний аспект: навчальний посібник. – у 2-х ч., ч.1. - 100 примірників за кошти автора;

Боярин М. В., Нетробчук І. М. Основи гідроекології: теорія й практика: навчальний посібник. – за науковою редакцією проф. А.Н. Некос. - 355 с. - 300 примірників за кошти автора;

Головіна Н. А. Молекулярна фізика та термодинаміка: посібник. – 200 с.- 100 примірників за кошти автора;

Ілляшенко В. Я., Антонюк О. П. Елементи топології і многовиди: навчальний посібник. – 73 с. - 100 примірників за кошти автора;

Карлін М. І., Ліповська-Маковецька Н.І. Податкові системи країн Америки: навчальний посібник: навчальний посібник. – 193 с. - 100 примірників за кошти автора;

Олексюк І. Д., Парасюк О. В., Іващенко І. А. Хімія твердого тіла: навчальний посібник. – 323 с. - 300 примірників за кошти автора; 8. Полянський С. В. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів: понятійно-термінологічний словник: словник-довідник. - 100 примірників за кошти автора;

 

Надано гриф «Затверджено» такому виданню:

Мацюк З. С. Що сільце, то нове слівце: словник фразеологізмів. – 476 с. – 300 примірників за кошти автора.


 • Грудень