Головна / Інформація про захисти

Інформація про захисти

Захист дисертації Шевчук Ольги Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. ТемаПсихолінгвістичні засоби реорганізації травматичної пам’яті особистості 


Захист дисертації Андрушко Ярини Степанівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: „Особливості моделювання психологічних захистів у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ”

 

Захист дисертації Магдисюк Людмили Іванівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: «Психологічна готовність особистості до виходу на пенсію»


Захист дисертації Прокопович Тетяни Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: „Емоційна стабільність як умова прояву соціальної адаптованості художньо обдарованої особистості”

 

Захист дисертації Фролової Олени Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: «Структурно-функціональні особливості організаційної ідентичності особистості»

 

Захист дисертації Фениної Оксани Ярославівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: „Рефлексивно-поведінкові особливості становлення професійного самоменеджменту особистості”

 

Захист дисертації Кандиби Марії Олегівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: «Емоційна зрілість як умова розвитку професійної толерантності особистості»

 

Захист дисертації Матієшина Івана Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема: „Психологічні особливості перфекціонізму спортсменів”

 

Захист дисертації Маїк Марії Степанівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Опредметнені моделі впливу особливостей психіки суб’єкта в її цілісності»


Захист дисертації Заїки Віталія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Типологічні моделі ініціювання особистісних трансформацій в умовах подолання кризових станів особистості»


Захист дисертації Бугайчук Тетяни Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Психологічні чинники професійного самовизначення особистості з обмеженими фізичними можливостями»

 

Захист дисертації Лазько Алли Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Конструктивний перфекціонізм як чинник професійно-психологічної адаптованості майбутнього медичного працівника»


Захист дисертації Макогончук Євгенії Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Гандикапізм як чинник становлення образу Я особистості в умовах пенітенціарного закладу»

 

Захист дисертації Камінської Анастасії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Особливості використання художніх творів у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта»

 

Захист дисертації Віговської Ольги Олексіївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Якість життя як умова конструктивного самозбереження особистості»

 

Захист дисертації Галяна Андрія Ігоровича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Особистісні ресурси адаптації майбутніх медичних працівників до професійної діяльності»

 

Захист дисертації Некрут Тетяни Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Глибинне пізнання особистісних протиріч студентів з обмеженими функціональними можливостями»

 

Захист дисертації Стасюк Марії Іванівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Психологічний моніторинг емоційних станів педагога як передумова професійного зростання»

 

Захист дисертації Калмикової Людмили Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Психологічні особливості звуковимови осіб у різних емоційно-психічних станах»

 

Захист дисертації Петрик Оксани Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Довіра у структурі соціального інтелекту журналістів»

 

Захист дисертації Борейчук Ірини Олегівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Психологічні особливості проявів ксенофобії у студентів»


Захист дисертації Коць Євгенії Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Психологічні особливості когнітивно-поведінкових стратегій осіб із соціальною тривожністю»


Захист дисертації Кревської Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Мотиваційні чинники професійної самоефективності особистості»

 

Захист дисертації Гайдучика Петра Даниловича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Ідентифікаційні чинники переживання сепараційної тривоги в умовах лікувальної реабілітації»


Захист дисертації Панас Юлії Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Тема: «Рефлексивні механізми професійної мобільності особистості»