Головна / Інформація про захисти

Інформація про захисти

Захист дисертації ДЕНИСЕВИЧ ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. ТемаЛЕКСИКА РЕКЛАМИ В СТРУКТУРІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ


Захист дисертації БОГУШ ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “УКРАЇНСЬКА АСТРОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ”


Захист дисертації КУЗЬМИЧ ОЛЕНИ ЯРОСЛАВІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ”


Захист дисертації СЕМЕНЮК ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ПАВЛА ТИЧИНИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ЛЕКСИКОГРАФІЧНО-ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ”


Захист дисертації ЯВОРСЬКОГО АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті


Захист дисертації ШИЦЯ АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ В ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

 

Публічний захист дисертації Лозової Наталії Григорівни “Ідеографічна репрезентація когнітосемного простору назв суб’єктів культурної діяльності в українській мові” (спеціальність 10.02.01 – українська мова)


Публічний захист дисертації Радько Оксани Григорывни “Індивідуально-авторські назви статичних ознак в українській поезії ХХ сторіччя” (спеціальність 10.02.01 – українська мова)


Публічний захист дисертації «Вербалізація мовного портрета жінки (на матеріалі сучасної української жіночої прози)» (спеціальність 10.02.01 – українська мова) Здобувач  – Шевчук Зореслава Сергіївна


Публічний захист дисертації «Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдана Рудницького» (спеціальність 10.02.01 – українська мова) Здобувач  – Гапон Леся Олексіївна


Публічний захист дисертації «Лексико-словотвірна вербалізація негативної оцінки в мові української газетної періодики початку ХХІ сторіччя» (спеціальність 10.02.01 – українська мова) Здобувач – Калужинська Юлія Володимирівна

 

Захист дисертації «Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Нововолинська Волинської області» (спеціальність 10.02.01 – українська мова) Здобувач – Хвіщук Олександр Віталійович

 

Публічний захист дисертації «Мовний портрет сучасного українського політика» (спеціальність 10.02.01 – українська мова) Здобувач  – Деренчук Наталія Вікторівна