Головна / Громадське обговорення ОПП

Громадське обговорення ОПП

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. АНГЛІЙСЬКА МОВА

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. НІМЕЦЬКА МОВА

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИКА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: ФІЗИКА

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА

Освітньо-професійна програма: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ПОЛЬСЬКА МОВА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 БІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: БІОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: БІОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКАанкета для пропозицій


Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

Освітньо-професійна програма за ОР "Бакалавр": ДИЗАЙН , анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 206 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Навчальний план (PhD): НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ, анкета для пропозицій

Освітньо-наукова програма (PhD): НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮанкета для пропозицій

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ГІДРОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 106 ГЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітньо-професійна програма: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма: ТУРИЗМ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»:  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма: АНАЛІТИЧНА ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітньо-професійна програма: ОБЛІК І АУДИТ

Освітньо-професійна програма: ОПОДАТКУВАННЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійна програма: ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійна програма: ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»"МЕНЕДЖМЕНТ ", анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»:  "МЕНЕДЖМЕНТ ", анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ

Освітньо-професійна програма: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Освітньо-професійна програма: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Освітньо-професійна програма: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма: МАРКЕТИНГ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма: МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ФРАНЦУЗЬКА). ПЕРЕКЛАД

Освітньо-професійна програма: ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА. ПЕРЕКЛАД І КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРАанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАД,  анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА). ПЕРЕКЛАДанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Освітньо-професійна програма ОР «Магістр»: ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітньо-професійна програма : ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Освітньо-професійна програма ОР «Магістр»: ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 111 МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма: МАТЕМАТИКА

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Освітньо-професійна програма: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма: КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітньо-професійна програма: ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма: ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма: ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма: ІСТОРІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЕКСКУРСОЗНАВСТВО

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 031 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма: ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Освітньо-професійна програма: ПОЛІТОЛОГІЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА,    Анкета для пропозицій студентів,    Анкета для пропозицій викладачів

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»"ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ" , анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»"ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ", анкета для пропозицій  


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 024 ХОРЕОГРАФІЯ

Освітньо-професійна програма: ХОРЕОГРАФІЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Освітньо-професійна програма: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма: КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітньо-професійна програма: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-професійна програма: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітньо-професійна програма: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-професійна програма: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-професійна програма: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»ДОШКІЛЬНА ОСВІТАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Мавгістр»: ПОЧАТКОВА ОСВІТА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА ТА ЛОГОПЕДІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА), анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма: СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНА РОБОТА, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»СОЦІАЛЬНА РОБОТАанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма ОР  «Бакалавр»: ПСИХОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма ОР  «Магістр»: ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма ОР  «Бакалавр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма ОР  «Магістр»: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯанкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 054 СОЦІОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма: СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. КОНСАЛТИНГ. УПРАВЛІННЯ

Освітньо-професійна програма: СОЦІОЛОГІЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма за ОР  «Бакалавр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій

 Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, анкета для пропозицій


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ЖУРНАЛІСТИКА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР  «Магістр»: ЖУРНАЛІСТИКА І СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 101 ЕКОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЕКОЛОГІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ЗАПОВІДНА СПРАВА, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 102 ХІМІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХІМІЯ, анкета для пропозицій

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ХІМІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма за ОР «Бакалавр»: ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯанкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 ПРАВО

Освітньо-професійна програма за ОР «Магістр»: ПРАВО, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Освітньо-професійна програма: ФАРМАЦІЯ, анкета для пропозицій

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 222 МЕДИЦИНА

Освітньо-професійна програма: МЕДИЦИНА