Головна / Усі події / Запрошуємо на науково-практичні семінари

Запрошуємо на науково-практичні семінари

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Факультет психології

Кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги,

запрошуємо Вас до участі у 

ХІ науково-практичному семінарі

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ»

та IV науково-практичному семінарі

«ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З УЧАСНИКАМИ АТО ТА ЇХ СІМ’ЯМИ: ДІАГНОСТИКА, КОНСУЛЬТУВАННЯ, ТЕРАПІЯ»

 

Науково-практичні семінари відбудуться 20  жовтня 2016 року о 12.00 год. на базі кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(вул. Потапова, 9, корпус СНУ № 2 (лабораторний), ауд.204).

 

У рамках семінарів запланована робота пленарного засідання, майстер-класи, зустріч із випускниками факультету психології. 

Учасники семінарів запрошуються на майстер-класи з арт-терапії, ізо-терапії та клієнт-центрованої терапії. 

До участі у семінарах запрошуються: 

•науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти;

•практичні психологи, вчителі, соціальні та медичні працівники;

•випускники факультету психології, викладачі та методисти деканату. 

За результатами семінарів буде видано збірник наукових статей.

 


Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

Обсяг статті – від 5 сторінок. Мова рукопису – українська, російська, англійська, німецька, польська. 

Шрифт Тime New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Формат аркушів А4. Відступи: по 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25. 

У першому рядку зліва вказується УДК, справа – ініціали та прізвище автора і співавтора великими літерами; через рядок – назва статті великими літерами (шрифт – 14, напівжирний) по центру; через рядок – друкується анотація мовою статті (5-10 рядків), вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив, слово «Анотація» писати не треба; наступний рядок  – Ключові слова (5-10 слів) друкуються під анотацією, без пропуску рядка – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив. Для написання словосполучення «Ключові слова:» використовується шрифт курсив, напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша з відступом.  після анотації один рядок залишається вільним, через рядок – основний текст статті.

Структура та зміст статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003 р. 

Після тексту статті один рядок пропускається та друкується «Список використаних джерел» (шрифт напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша, з відступом). Далі без пропуску рядка перераховуються використані в роботі літературні (та електронні) джерела (в алфавітному порядку). Номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках (напр., [1] або [2,3,4,5]; якщо це необхідно, то з зазначенням сторінок (напр., [7, с.23-27] або [3, с.43-45; 5, с.268]). Знаки пунктуації ставляться після квадратних дужок. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире та дефіс, наприклад, … – 1986. –№ 6. – С. 79-83.

Після «Списку використаних джерел» один рядок пропускається та подається його транслітерація.

Через один рядок подається коротка анатоція (5-10 рядків) з ключовими словами  російською та англійською мовами.

Після короткої анотації через рядок подаються ініціали та прізвище автора(ів), назва статті, розширена анотація та ключові слова (5-10 слів) англійською мовою, об’єм – 1 сторінка. Комп’ютерні переклади не приймаються. 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Матеріали, не оформлені у відповідності з вимогами, а також подані пізніше вказаного строку, розглядатися не будуть. Відхилені матеріали авторам повертатися не будуть.

 

Електронний варіант статей надсилати на e-mail: toma_f@mail.ru

Кінцевий термін подачі статей – 10 жовтня 2016 року

Статті студентів мають бути прорецензовані науковим керівником та містити підпис наукового керівника на друкованому варіанті. 

 

Вартість публікації статей – 15 грн. за 1 сторінку. Кошти за публікацію статей приймаються до 10 жовтня 2016 року на кафедрі практичної психології та безпеки життєдіяльності. 

 

 

Контактна особа: 

Дучимінська Тамара Іванівна, тел. моб.: 050-967-66-58, 096-9485495

 

 

Дата та час події: 
Четвер, 20 Жовтень, 2016 - 12:00
Кінець події: 
Четвер, 20 Жовтень, 2016 - 16:00
Місце проведення події: 
навчальний корпус С, ауд.204 (вул. Потапова, 9).