Головна / Усі події / Всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики – ТМФ’2014. До 85-річчя проф. А.В.Свідзинського

Всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики – ТМФ’2014. До 85-річчя проф. А.В.Свідзинського

Семінар організований Українським та Європейським фізичними товариствами, Науковим товариством ім. Тараса Шевченка, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, відділом освіти та науки Волинської обласної держадміністрації.

Наукова програма

На семінарі будуть працювати наступні секції:

  1. теоретичної фізики;
  2. математичної фізики;
  3. освіти та науки в Україні.

Робочі мови – українська, англійська, російська

Наукова програма семінару включає усні та стендові доповіді.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

І.Р. Юхновський, голова, Україна

П.П. Трохимчук, заступник голови, Україна

В.Є. Сахнюк, вчений секретар, Україна

В.М. Адамян, Україна

М.М. Богдан, Україна

В.І. Бойчук, Україна

І.О. Вакарчук, Україна

Я.О. Довгий, Україна

В.А. Головацький, Україна

Ю.В. Головач, Україна

А.Ю. Іванов, Білорусь

М.П. Козловський, Україна

В.В. Козоріз, Україна

В.В. Коротєєв, Україна

О.І. Кузьмич, Франція

Р.М. Кушнір, Україна

В.С. Макін, Росія

М.І. Маковійчук, Росія

О.М. Маханець, Україна

І.М. Мриглод, Україна

Б.С. Новосядлий, Україна

Г.В. Понеділок, Україна

А.К. Прикарпатський, Україна – Польща

А.А. Свідзинський, США

М.І. Стоділка, Україна

Н.Д. Стрекаль, Білорусь

М.В. Ткач, Україна

В.М. Ткачук, Україна

Є.А. Ушаков, Білорусь

В.В. Фурман, Україна

Д.Я. Хусаїнов, Україна

В.В. Шепелевич, Білорусь

Ю.Яремко, Україна

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

І.Я. Коцан, голова, Україна

С.А. Федосов, заступник голови, Україна

П.П. Шигорін, вчений секретар, Україна

О.М. Бірук, Україна

В.В. Божко, Україна

О.М. Вілігурський, Україна

В.В. Галян, Україна

В.М.Головій, Україна

Н.А.Головіна, Україна

С.П. Данильчук, Україна

І.П.Дмитрук, Україна

О.В. Замуруєва, Україна

А.Г.Кевшин, Україна

Г. П. Кобель, Україна

В.М. Купоров, Україна

О.С. Мартинюк, Україна

І.П. Марценюк, Україна

Г.Л. Мирончук, Україна

С.С.Панкевич, Україна

С.С. Пахачук, Україна

А.П. Третяк, Україна

Д. М. Шваліковський, Україна

 

 

 

Матеріали семінару будуть видані до початку роботи семінару у видавництві СНУ ім. Лесі Українки. Текст доповіді має бути представлений до 30.12.2014 року.

 

Місце проведення – фізичний факультет СНУ ім. Лесі Українки (лабораторний корпус СНУ, м. Луцьк, вул. Потапова, 9).

 Реєстраційний внесок: Реєстраційний внесок – 150 грн.

Умови оплати реєстраційного внеску будуть вказані в 2-му інформаційному повідомленні.

Культурна программа буде подана в 2-му інформаційному повідомленні. Зокрема, вона передбачає екскурсії в музей Волинської ікони, замок Любарта (м. Луцьк), музей Лесі Українки (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СЕМІНАРУ

 

НАЗВА (шрифт Times New Roman, кегль 16, жирний)

П.І.Авторів (доповідач перший)

Назва організації, адреса, електронна пошта

 

Анотація (До 300 слів, можна й англійською мовою, шрифт Times New Roman, кегль 12)

Ключові слова: 5-6 слів

 

Основний текст (Word 1997-2003, шрифт Times New Roman, кегль 14, всі поля по 2,5 см, абзацний відступ 0,75 см, до 4-ьох повних сторінок)

 

     Література (розмір шрифту 12, через один інтервал від основного тексту, без окремої назви, по порядку цитування  в квадратних дужках [3])

1. Асєєв В.С. Шедеври світової архітектури. – Київ: Радянська школа, 1982. – 87 с.

2. Аммосов М.В., Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Туннельная ионизация сложных атомов и атомарных ионов в переменном электромагнитном поле.// ЖЭТФ,  вып. 6(12), 1986. – С.2008 – 2013.

3. Горбачук М.Л. На вершині цариці наук. / Аксіоми для нащадків. – Львів: Меморіал, 1992. – С.169–182.

4. Кубилюс Й. Четыре века Вильнюсского университета. / Тр. 1-ой Всесоюзной конференции "Применение лазеров в атомной, молекулярной и ядерной физике", Вильнюс, 21–31 августа1978 г. – М.: Наука, 1979. – С.5–12.

5.  Бутусов К.П. «Золотое сечение» в солнечной системе/ В Сб. «Астрометрия и небесная механика». – Л.: ГАО АН СССР, 1978. – С.475-500.

 

Прохання також заповнити наступну реєстраційну форму:

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Учасника Всеукраїнського семінару з теоретичної та математичної фізики.

До 85-річчя проф. А.В.Свідзинського

 

Всі поля форми обов'язкові для заповнення!

Прізвище, ім'я, по-батькові авторів (повністю, доповідача виділити):            1)       2) ………

Посада:          1)……. 2)……..

Організація:  

Адреса для листування:     

Поштовий код:        

Телефон (можна мобільний):         

E-mail:           

Секції (вказати номер та назву):                           

Назва (назви) доповіді (доповідей):         

Форма доповіді (усна, стендова, вказати)           

 

Робота семінару завершиться підведенням підсумків і рекомендацією матеріалів доповідей до друку в збірниках наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та фізичного збірника Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

 

Важливі дати

  1. до 31.12.2013 р. – прийом текстів тез і реєстрація на сайті учасників  семінару.
  2. до 15.01.2014 р. – друге інформаційне повідомлення.
  3. до 30.01.2014 р. – розсилання запрошень на конференцію.

  

Матеріали надсиланються електронною поштою за адресою

 trope53@yahoo.com; trope@yandex.ru; trope@univer.lutsk.ua   

П.П.Трохимчук, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, пр. Волі,13, Кафедра теоретичної та математичної фізики, моб. тел. +38 (0974421766)

Для отримання подальшої інформації звертатись також на цю адресу

 

Теми доповідей поданих  на 20.10.2013

1. В.М.Адамян. Транспортні властивості графену (Одеський національний університет імені І.Мечникова, Україна)

2.  Ю.В. Головач. Статистична фізика складних мереж (Інститут фізики конденсованих систем НАНУ, Львів, Україна)

3.  М.И. Маковийчук. Принцип триады количественных мер фликкер-шума в структурно-неупорядоченных полупроводниках. (Ярославльский филиал физико-технологическог институту РАН, Россия)

4. Я.О.Довгий. М’яка мода і константа електрон-фононної взаємодії ртутовмісних високотемпературних надпровідників. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна)

5.  В.Т.Швець. Металізація водню і гелію. (Одеська академія холоду, Україна)

6.  В.Т.Швець. Металічний водень і гелій в Сонячній системі. (Одеська академія холоду, Україна)

7. V.S. Makin. Іnteraction of axi-symmetrically polarized laser radiation with condensed media. (Laboratory of nanostructures, Sosnovyy Bor, Russia)

8. П.П. Трохимчук. Теорії всього: основні концепції та перспективи розвитку. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)

9.  О.М.Маханець, А.І.Кучак, О.В.Турак. Перенормування електронного спектра взаємодією з обмеженими та інтерфейсними фононами у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці. (Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Україна)

10. В.А. Головацький, І.Б.Бернік. ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛІВ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ СФЕРИЧНИХ НАНОСТРУКТУР   (Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Україна)

Дата та час події: 
Четвер, 27 Лютий, 2014 (Увесь день)
Кінець події: 
Субота, 1 Березень, 2014 (Увесь день)