Головна / Усі події / Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ

ФІЗИКО – МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
7 -12 квітня 2014 року

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, яка відбудеться 7-12 квітня 2014 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Співголови: Головіна Н. А., завідувач кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки, кандидат фізико–математичних наук, доцент;
Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО.
Члени: Кобель Г. П., доц. кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Мартинюк О. С., доц. кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Муляр В. П., доц. кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови: Олешко П. С., ректор ВІППО, кандидат історичних наук;
Головіна Н. А., завідувач кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки, кандидат фізико–математичних наук, доцент.
Члени:  Савош В. О., завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО;
Кобель Г. П., доц. кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Мартинюк О. С., доц. кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Муляр В. П., доц. кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки.
Бондарук Н. П., методист ВІППО;
Бурлака О. О., інженер 1 кат.  кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Пахачук С. С., ст. лаборант кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Панкевич С. С., ст. лаборант кафедри загальної фізики і методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки;
Зімич Т. Ф., ст. лаборант кафедри загальної фізики та методики викладання фізики СНУ імені Лесі Українки.

 

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:
1. Особливості організації самостійної роботи учнів та студентів в умовах сучасного освітнього середовища.
2. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів.
3. Реалізація між предметних зв’язків при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу.
Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем формування самостійної пізнавальної діяльності, розробка рекомендацій щодо їх вирішення на основі думок і поглядів науковців та вчителів-практиків.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові
Організація (установа, ВНЗ)
Статус (д.п.н., к.п.н., професор, докторант, доцент, аспірант, здобувач, вчитель, студент).
 Тема доповіді
Назва секції
Домашня адреса (адреса для листування)
E-Mail,       Телефон
Заявки, тези доповіді та відскановану квитанцію про оплату необхідно надіслати до 7 квітня 2014 року на адресу zagfizconf@ukr.net
тел. 066 9615534 (Кобель Григорій Петрович)
Тези отримані після 7 квітня 2014 р. розглядатися не будуть.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядає.

Вимоги до оформлення тез.
• Обсяг тез наукової доповіді – 4 – 6 повних сторінок формату A4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхній, нижній, лівий, правий – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний). УДК (лівий куток сторінки).
• Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом),  його статус, посада,  навчальний заклад друкуються у правому кутку сторінки.
• Назва тез друкується по середині сторінки жирними великими літерами.
• список використаної літератури (Times New Roman, 12 курсив) розміщується після тексту тез (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”); посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Не використовувати гіперпосилання.
• Назва електронного документу з тезами доповіді повинна відповідати  прізвищу учасника конференції

Робочі мови конференції: українська, російська. Після завершення роботи конференції тези доповідей будуть опубліковані у “Збірнику матеріалів конференції ” і розіслані авторам.
На одну статтю – один авторський примірник збірника. Додатковий примірник можна замовити за 50 грн.
Організаційний внесок учасника конференції складає 20 грн за 1 сторінку. (участь у роботі конференції, редагування та друк збірника матеріалів конференції). Розсилка збірника проводиться за рахунок коштів автора.

Орг. внески вносити за такими реквізитами:
Оплату проводити лише у відділеннях Приватбанку на карту Приватбанку. Отримувач Кобель Григорій Петрович. Карта № 4405882302856822. Призначення платежу: Організаційний внесок за участь в Інтернет-конференції «Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів при вивченні фізико – математичних дисциплін» .

 

 

Дата та час події: 
Понеділок, 7 Квітень, 2014 - 09:00
Кінець події: 
Субота, 12 Квітень, 2014 - 18:00
Місце проведення події: 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.