Головна / Усі події / VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості»

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості»

Міністерство освіти і науки України

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГИКИ РДГУ

кафедра загальної психології та психодіагностики

кафедра практичної психології та психотерапії

кафедра вікової та педагогічної психології

ЛУЦЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у VІІI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Психологічні основи ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ» 

Конференція відбудеться 2526 березня 2016 року на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, корпус № 2, ауд. 204 (вул. Потапова, 9, м. Луцьк).

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники та всі охочі. 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

1. Актуальні питання сучасної психології здоров’я: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.

2. Роль здоров’я, освіти, науки в особистісному та професійному становленні.

3. Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.

4. Соціально-психологічні проблеми реабілітації, інтеграції, інклюзії та супроводу осіб з особливими потребами.

5. Розвиток психологічної освіти та психологічної практики в Україні на шляху інтеграції в європейський освітній простір.

6. Психологічна реабілітація військовослужбовців АТО: методологія, практика, досвід роботи. 

У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань, проведення майстер-класів, воркшопів тощо.

Робочі мови конференції:

Українська, російська, англійська, польська, німецька.

Форми участі у конференції:

Виступ з доповіддю, проведення майстер-класів (воркшопів тощо), участь у роботі секцій, публікація матеріалів, заочна участь.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції просимо до 01 березня 2016 року направити на адресу оргкомітету електронною поштою на e-mail: mira  mush@yahoo.com такі матеріали:

1)      заявку на участь у конференції (Додаток 1);

2)      матеріали статті (вимоги до оформлення подані нижче, зразок у Додатку 2);

3)      копію документа про оплату публікації (вартість 1 сторінки –_20_грн) та організаційного внеску для часткового покриття затрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням у розмірі 50 грн (заочна участь) та 150 грн (очна участь). Оргвнесок не включає вартості участі у вечірньому фуршеті. Охочі брати участь у вечірньому фуршеті вказують це у заявці (вартість участі – 100 грн).

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць РДГУ «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстрації КВ № 18713-7513Р).

Оплату надсилати поштовим переказом на ім’я Мушкевич Мирослави Іванівни за адресою: Кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, м. Луцьк, 43000

Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд та розсилка збірника через відділення Нової пошти – за рахунок організації відрядника чи за власний кошт учасника конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

Обсяг статті – 8–12 сторінок (0,5 д.а.). Мова рукопису – українська, російська, англійська, польська, німецька.

Шрифт Тime New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Формат аркушів А4. Відступи: по 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25.

У першому рядку зліва вказується УДК, справа – ініціали та прізвище автора і співавтора великими літерами; через рядок – назва статті великими літерами (шрифт – 14, напівжирний) по центру; через рядок – друкується анотація мовою статті (5–10 рядків), вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив, слово «Анотація» писати не треба; наступний рядок  – Ключові слова (5–10 слів) друкуються під анотацією, без пропуску рядка – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив. Для написання словосполучення «Ключові слова:» використовується шрифт курсив, напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша з відступом, після анотації один рядок залишається вільним, через рядок – основний текст статті.

Структура та зміст статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003 р. У тексті статті потрібно виділити напівжирним слова: Постановка проблеми, Мета статті, Результати теоретичного дослідження (Методика та процедура дослідження, Аналіз результатів дослідження), Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Після тексту статті один рядок пропускається та друкується «Список використаних джерел» (шрифт напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша, з відступом). Далі без пропуску рядка перераховуються використані в роботі літературні (та електронні) джерела (в алфавітному порядку). Номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках (напр., [1] або [2, 3, 4, 5]; якщо це необхідно, то з зазначенням сторінок (напр., [7, с. 23–27] або [3, с. 43–45; 5, с. 268]). Знаки пунктуації ставляться після квадратних дужок. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008, с. 9–13). У списку слід розрізняти тире та дефіс, наприклад, … – 1986. –№ 6. – С. 79–83. Транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/).

Після «Списку використаних джерел» один рядок пропускається та подається коротка анатоція (5–10 рядків) з ключовими словами російською та англійською мовами.

Після списку використаних джерел подаються ініціали та прізвище автора(ів), назва статті, розширена анотація та ключові слова (5–10 слів) англійською мовою, об’єм – 1 сторінка. Комп’ютерні переклади не приймаються.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Матеріали, оформлені з порушенням вимог, а також подані пізніше вказаного строку, розглядати не будуть. Відхилені матеріали авторам повертатися не будуть.

 

Контакти з Оргкомітетом:

телефони для довідок:

(0332) 24-90-01 – кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності

СНУ імені Лесі Українки

095-156-06-84 – Мушкевич Мирослава Іванівна

e-mail:mira  mush@yahoo.com

Поштова адреса:

Кафедра практичної психології і безпеки життєдіяльності,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

вул. Потапова, 9,

м. Луцьк, 43000

 

Додаток 1

АНКЕТА –ЗАЯВКА

учасника VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

 

«Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації молоді»

Прізвище ______________________________________________________________________________

Ім’я___________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________

Назва організації (ВНЗ, кафедра)___________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________________

Контактні телефони: роб: ________________ дом.: __________________ моб.: _____________________

Поштова адреса __________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________

Секція _________________________________________________________________________________

Повна назва доповіді: ________________________________________________________________________

Форма участі Тільки публікація матеріалів, Публікація матеріалів+усна доповідь, Тільки усна доповідь, Майстер-клас

(необхідне підкреслити)

Назва майстер-класу (воркшопу) ___________________________________________________________

Технічний супровід виступуТак / ні

‘                                              (підкреслити)

 

Дата приїзду _____________________________________________________________________________

Потреба у житлі (так, ні) _______________

 

 

Додаток 2.

Зразок оформлення матеріалів статті

 

УДК 159.923.2                                                                                                       М.І. Ковальчук ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ З урахуванням сучасних наукових  ……..(5-10 рядків)Ключові слова:  особистість ….(5-10 слів) Постановка проблеми. Текст статті (обсяг – 8-12 сторінок).Мета статті.Результати теоретичного дослідження. (Методика та процедура дослідження. Аналіз результатів дослідження.)Висновки та перспективи подальшого дослідження. Список використаних джерел
  1. (5 - 8 джерел)

 Резюме (російською мовою, обсяг - 5-10 рядків).Ключевые слова: ( російською мовою 5-10 слів) Summary (англійською мовою).Key words: (англійською мовою 5-10 слів). M.I. Kovalchuk THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY OF PERSONALITYРозширена анотація англійською мовою (обсяг  - 1 стор.)

 

Дата та час події: 
П'ятниця, 25 Березень, 2016 - 09:00
Кінець події: 
Субота, 26 Березень, 2016 - 18:00
Місце проведення події: 
факультет психології СНУ імені Лесі Українки (вул. Потапова, 9).