Головна / Усі події / V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша

V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

Кафедра політології та державного управління 

п р о в о д я т ь

V Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша 

Україна, Луцьк, 14 квітня 2016 р. 

Наукові напрями роботи конференції:

  1.     Теорія та історія політичної науки.
  2.     Політичні інститути та процеси.
  3.     Політична культура та ідеологія.
  4.     Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
  5.     Етнополітологія та етнодержавознавство.
  6.     Політична історія України.
  7.     Світова політична історія.

Вимоги до публікацій:

Тези і статті (тези до 3 сторінок, статті до 10 сторінок) приймаються до видання українською, російською, польською та англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля 2 см. Прізвища авторів  – 12 pt, інформація, яка стосується місця роботи авторів – курсивом 12 pt.

 Матеріали розташовуються у такій послідовності: у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, через інтервал під прізвищем вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи (навчання), студенти та аспіранти обов’язково повинні вказати науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище та ініціали наукового керівника, нижче по центру – назва статті, текст статті (вирівнювання по ширині), тез. У роботі потрібно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки.

Список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку, або у порядку посилання. Посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках [3, с. 21].

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори та наукові керівники.

Необхідно надіслати за вказаною електронною адресою електронну версію тексту, заявку, копію квитанції про оплату та рецензію наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня). Назва файлу має відповідати прізвищу учасника конференції (напр., Іванов К. стаття, Іванов К. квитанція, Іванов К. рецензія). У темі листа вказати конференція Політчитання 2016. Електронна адреса:  politdu.snu@gmail.com

Матеріали будуть опубліковані до початку роботи конференції. У випадку заочної участі авторам статей будуть розіслані збірники поштою на адресу, вказану у заявці. На одну статтю надсилається один збірник.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Витрати на проживання, проїзд, харчування – за кошти учасників конференції.

Організаційний внесок за участь в конференції становить 100 грн. Реквізити для зарахування: Волинське відділення № 070 Департаменту роздрібних продаж Волинського регіону ПАТ «Укрсоцбанк» МФО банку – 300023; ОКПО 00039019; Транзитний рахунок 29246600000008. В призначенні платежу вказати: для поповнення СКР № 26252070054701 Ярош Ярослав Богданович від ПІП.

Кінцева дата подання статей за вказаною електронною адресою до 15.03.2016 р.

Адреса: вул. Шопена, 24, каб. 109 (кафедра політології та державного управління), Луцьк-25, 43025, тел. (0332)244125 (кафедра політології та державного управління), 0679017372 (Ярош Ярослав Богданович). 

 

Заявка

на участь у

V Всеукраїнських політологічних читаннях імені професора Богдана Яроша

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________

Вчений ступінь ____________________________________________________________________

Наукове звання ____________________________________________________________________

Місце роботи (навчання) ____________________________________________________________

Посада ___________________________________________________________________________

Тема доповіді (повідомлення) ________________________________________________________

Номер та назва секції _______________________________________________________________

Форма участі (необхідне підкреслити):

-  виступити з доповіддю;

-  заочна участь у конференції.

 

Запрошення на конференцію вислати (не висилати) на ім’я за адресою ____________________________________________________________.

 

Прошу забронювати (не бронювати) мені _________-місний номер (місце) в готелі з «____» до «____» ____________ 2016 року.

 

 

Контактні координати:

 

Індекс ____________ Адреса _______________________________________

 

Тел. ______________________ Факс _______________________________

 

Ел. адреса____________________________________

Дата та час події: 
Четвер, 14 Квітень, 2016 - 09:00
Кінець події: 
Четвер, 14 Квітень, 2016 - 18:00
Місце проведення події: 
Історичний факультет (вул. Шопена, 24).