Головна / Усі події / Українська мова у новітніх наукових парадигмах

Українська мова у новітніх наукових парадигмах

Упродовж 30 вересня – 1 жовтня 2020 р. на кафедрі української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбудеться Міжнародна наукова конференція «Українська мова в сучасному науковому вимірі», присвячена 50-літтю заснування кафедри.

Передбачено роботу таких секцій:
1. Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм.
2. Актуальні питання лексичної та фразеологічної семантики.
3. Українська етнолінгвістика та лінгвофольклористика.
4. Когнітивні аспекти функціонування мови.
5. Теорія номінації та словотвірні моделі.
6. Комунікативні аспекти викладання української мови для іноземців.
7. Дискурсивні аспекти комунікації.

Робочі мови: українська, польська, російська, англійська.
Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст».
Збірник наукових праць – наукове фахове видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата філологічних (доктора філософії) наук (додаток 9 до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241).
Журнал зареєстрований у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Заявки та матеріали просимо надсилати в електронному вигляді до 30 травня 2020 р. Статті, отримані пізніше й оформлені не за вимогами, не увійдуть до наукового збірника.

 

Дата та час події: 
Середа, 30 Вересень, 2020 - 09:00
Кінець події: 
Четвер, 1 Жовтень, 2020 - 18:00