Головна / Усі події / Перший науковий інтернет-симпозіум «Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія»

Перший науковий інтернет-симпозіум «Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія»

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

 

Кафедра соціальних комунікацій
Інститут філології та журналістики; e-mail: vnu_vsr@ukr.net
43021, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а, к. 210
тел. +38(0332) 24 70 97

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Першому науковому інтернет-симпозіумі «Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія», який відбудеться 1-10 квітня 2014 року в Інституті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Основні тематичні напрямки:

1. Традиційні та нові медіадискурси.
2. Віртуальний інфопростір як «паралельне життя» медіа, індивіда й соціуму.
3. Герої цифрової епохи.
4. Медіахронотоп.
5. У лабіринтах теорій.
6. Практика ЗМІ : корекція, технологія, естетика.

Робочі мови: українська, російська, польська, англійська.

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
1. До розгляду приймаються тези та доповіді за такими вимогами: обсяг – 3-12 сторінок формату А4. Шрифт  Times New Roman 14, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см,  усі поля – 2 см) у форматі  doc, rtf, pdf. Без переносів у словах.
2. Угорі першої сторінки (в лівому кутку) друкується УДК (звичайним шрифтом); з нового рядка (у правому кутку) – прізвище та ініціали автора (розмір 14, жирний, курсив); наступним рядком (по центру) – назва статті (розмір 14, прописними жирними літерами). Через один рядок подається анотація та ключові слова українською мовою (розмір 12).
3. В кінці статтi в алфавітному порядку наводиться список літеpатуpи, на який посилається автор.
4. Додається анотація англійською мовою та мовами тієї читацької аудиторії, у якій зацікавлений автор. Ключові слова подаються англійською мовою.
5. До матеріалів на окремому аркуші додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи / навчання, посада, вчений ступінь і наукове звання, контактна адреса, телефонии, актуальне фото автора (за бажанням).

 

Для участі у роботі конференції просимо надсилати матеріали до 1 квітня 2014 року на інтернет-адресу кафедри соціальних комунікацій vnu_vsr@ukr.net та модератора  Кошелюк Олени Василівни elne@rambler.ru з позначкою «Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія».

Чекаємо цікавих доповідей та участі в обговореннях!

 

Оргкомітет

Дата та час події: 
Вівторок, 1 Квітень, 2014 (Увесь день)
Кінець події: 
Четвер, 10 Квітень, 2014 (Увесь день)
Місце проведення події: 
Інститут філології та журналістики (вул. Винниченка, 30а).