Головна / Усі події / Наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки»

Наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки»

06–07 квітня 2017 р. в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща) відбудеться ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки».

 

Організатори конференції: 

-  Akademia Polonijna w Częstochowie (Польща) та Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київский національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна)

 

Співорганізатори конференції: 

-  London college of International Businedd Studies (Великобританія);

-  L’université Internationale Jean-Paul ІІ de Bafang (Kaмерун);

-  L'université Catholique Saint Jérôme de Douala (Kaмeрун);

-  Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija (Латвія);

-  University of Presov (Словаччина);

-  University of Oradea (Румунія);

-  University of Business & International Studies (Швейцарія);

-  Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна);

-  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна);

-  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна).

 

У програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:

1.  Стратегічне моделювання управлінських систем в умовах нестабільності економіки.

2.  Тенденції та пріоритети розвитку міжнародних відносин в умовах глобалізації.

3.  Проблеми екології та підвищення енергоефективності у світовій економіці.

4.  Освітній, науковий та інформаційний простір: становлення, ефективність  і  перспективи розвитку.

 

Мови конференції – польська, українська, англійська.


Умови участі у конференції

Для участі у конференції до  25  грудня  2016  p.  необхідно  заповнити реєстраційну форму  та до 10  січня  2017 р.  надати  електронний варіант    матеріалів  (сайт конференції  – http://ocs.kneu.dp.ua/)  або надіслати  на  адресу  nuife.edu@gmail.com  та заповнити реєстраційну форму (https://goo.gl/forms/PyIjnnvRexgpvUkp2)

Для матеріалів студентів вимагається рецензія наукового консультанта.

Протягом двох робочих днів автори отримають підтвердження  отримання матеріалів. У разі відсутності повідомлення  –  просимо  продублювати  матеріали. Після рішення про 

прийняття матеріалів автору надсилається відповідне повідомлення.

За результатами роботи конференції планується видання  монографії і  збірника  матеріалів конференції (студентська секція).

 

Розмір організаційного внеску:

-  очна участь 40  Євро (для студентів  25 Євро)  включає  в себе: папку  учасника, сертифікат учасника,  подання рукопису  до  монографії  (за бажанням)  або збірника матеріалів конференції (студентська секція)*;

-  дистанційна участь 20 Євро (для студенів 10 Євро)*;

-  додатково: якщо обсяг матеріалів  складає  більш ніж 22000  знаків  –  вартість збільшується на  5  Євро  за кожні 2000 знаків; поштові витрати (країни ЄС  –  10 Євро, Україна та ін.– 5 Євро);

-  друкований примірник монографії  –  25  Євро за примірник  (електронна версія монографії входить до папки учасника). 

*Здійснити сплату до 01 лютого 2017 року (копію квитанції про сплату надіслати на e-mail)

Передбачається візова підтримка.

Проживання та харчування за рахунок учасників конференції  (перелік готелів для бронювання на сайті – http://ocs.kneu.dp.ua/)

Засідання секцій будуть проводитись у форматі доповідей  (із презентацією у форматі.ppt/.pptx/.pdf). Регламент доповіді до 10-ти хвилин, обговорення – 10 хвилин. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обсяг матеріалів до колективної монографії: 20000-22000 знаків.

Обсяг до збірника матеріалів конференції (студентська секція): 3000-3500 знаків.

Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 20 мм. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір)  10,5, міжрядковий інтервал одинарний, абзац 10  мм.  Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.  Для рисунків і таблиць застосовується  гарнітура  Times New Roman, 10,5  кегль, інтервал між рядками  –  1, розміщення легенди  –  внизу рисунка. Під таблицями  і  рисунками слід вказувати джерело.  Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами. Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.  Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Матеріали можуть мати максимум два співавтори.Текст роботи повинен включати  в себе  результати оригінальних досліджень автора/авторів. 

Матеріали до публікації приймаються англійською мовою і мовами країн ЄС.

При цитуванні обов’язкове посилання на джерело. 

Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)

Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори статей.

Матеріали, які не відповідатимуть установленим вимогам або запропонованій тематиці, надіслані без грошового переказу або пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть!

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 06.04.2017 p. о 10:00 год. 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa 

SWIFT код: BIGBPLPW

Отримувач (назва, адреса) AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6  42-200 

Częstochowa

Рахунок:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Призначення платежу: Międzynarodowa Konferencja 2017 (imię i nazwisko uczęstnika)

 
  

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції. 

 

Дата та час події: 
Четвер, 6 Квітень, 2017 - 10:00
Кінець події: 
П'ятниця, 7 Квітень, 2017 - 17:00