Головна / Усі події / Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа»

Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа»

Міністерство освіти і науки України
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

 

Кафедра соціальних комунікацій
Інститут філології та журналістики; e-mail: vnu_vsr@ukr.net
43021, Україна, Волинська область, м. Луцьк,  вул. Винниченка, 30а, к. 210
тел. +38(0332) 24 70 97

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Міжнародному науковому інтернет-симпозіумі «Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа», який відбудеться        20-27 лютого 2015 року в Інституті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Основні тематичні напрямки

 

1. Медіальність і криза в різноінтерпретаціях
2. In media veritas : які вони, правдиві медіа в добу війни?
3. Сучасний медіатекст як хронологія кризи
4. Чи провокує криза політична кризу в медіа?
5. Посткризові синдроми в інформаційному просторі

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді

1. До розгляду приймаються тези та доповіді за такими вимогами: обсяг – 3-12 сторінок формату А4. Шрифт  Times New Roman 14, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см,  усі поля – 2 см) у форматі  doc, rtf, pdf. Без переносів у словах.
2. Угорі першої сторінки (в лівому кутку) друкується УДК (звичайним шрифтом); з нового рядка (у правому кутку) – прізвище та ініціали автора (розмір 14, жирний, курсив); наступним рядком (по центру) – назва статті (розмір 14, прописними жирними літерами). Через один рядок подається анотація та ключові слова українською мовою (розмір 12).
3. В кінці статтi в алфавітному порядку наводиться список літеpатуpи, на який посилається автор.
4. Додається анотація англійською мовою та мовами тієї читацької аудиторії, у якій зацікавлений автор. Ключові слова подаються англійською мовою.
5. До матеріалів на окремому аркуші додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи / навчання, посада, вчений ступінь і наукове звання, контактна адреса, телефонии, актуальне фото автора (за бажанням).
    

Участь у симпозіумі безкоштовна.
Матеріали просимо надіслати до 20 лютого 2015 року на інтернет-адреси модераторів Кошелюк Олени Василівни elne@i.ua та Жванії Людмили Вікторівни zhvania@ukr.net.

 

Чекаємо цікавих доповідей та участі в обговореннях!

Оргкомітет

Дата та час події: 
П'ятниця, 20 Лютий, 2015 - 09:00
Кінець події: 
П'ятниця, 27 Лютий, 2015 - 09:00
Місце проведення події: 
Інституті філології та журналістики (вул. Винниченка, 30а).