Головна / Усі події / Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національниЙ університет
 імені Лесі Українки, УКРАЇНА
Луцький національний технічний університет, УКРАЇНА
Ві́льнюський університе́т, ЛИТВА
Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, ПОЛЬЩА
Ченстоховський політехнічний університет, ПОЛЬЩА
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі в
Міжнародній інтернет-конференції молодих учених та студентів
 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»,
яка відбудеться
27-28 січня 2015 року.
 

 ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Автоматизовані системи збору даних та керування.
• Комп’ютерне моделювання.
• Фізико-технічні проблеми матеріалознавства.
• Фізика конденсованого стану.
• Наукові принципи створення нових аналітичних систем та сенсорів.
• Вплив джерел іонізуючого випромінювання на речовину.
• Одержання та властивості твердотільних матеріалів.

 

Дата та час події: 
Вівторок, 27 Січень, 2015 - 09:30
Кінець події: 
Середа, 28 Січень, 2015 - 16:30