Головна / Усі події / Математика, інформаційні технології, освіта ІV Міжнародна науково-практична конференція

Математика, інформаційні технології, освіта ІV Міжнародна науково-практична конференція

ІV Міжнародна науково-практична конференція 

МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА 

Міністерство освіти і науки України 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

Кафедра вищої математики та інформатики 

Очікується участь науковців з України,

Польщі, Білорусі, Росії, Швеції, США.

Тематичні напрямки роботи конференції: 

 • Математичне моделювання та системний аналіз; фінансова та актуарна математика;
 • Диференціальні рівняння та математична фізика;
 • Математичний аналіз та теорія функцій;
 • Інтелектуальні системи та середовища;
 • Використання систем комп'ютерної математики в наукових дослідженнях та освіті;
 • Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу;
 • Фундаментальні та прикладні питання комп'ютерної інженерії;
 • Організаційні питання та програмне забезпечення навчального процесу;
 • Методика навчання математики та інформатики у вищій школі.

Мова конференції: українська, англійська, російська

Організаційний внесок

Організаційний внесок з кожного учасника становить орієнтовно 500 грн. (еквівалент 35$), що включає в себе вартість публікації тез та матеріалів конференції, доїзд з м. Луцька (місце збору учасників) до бази "Гарт" на озері Світязь (місце проведення конференції). Витрати на харчування, проживання, транспорт, культурну програму учасники конференції забезпечують самостійно.

Оплата оргвнеску здійснюється поштовим переказом на адресу: Світницькій Ірині Сергіївні, кафедра вищої математики та інформатики СНУ імені Лесі Українки, вул. Потапова, 9, к.С-16, м. Луцьк, Волинська обл., 43021.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до

1 травня 2015 року на адресу оргкомітету такі матеріали:

P.S. Як виняток можна оргвнесок сплатити після особистого приїзду на конференцію.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали подаються у двох частинах:

 • тези обсягом 2 сторінки (тези учасників планується опублікувати до початку роботи конференції);
 • розширена доповідь 6-8 сторінок (матеріали конференції учасників планується опублікувати до початку роботи конференції).

Тези і розширена доповідь повинні подаватись в форматі текстового редактора Microsoft Word 97-2003 в роздрукованому і електронному форматі. Формат аркуша –А4, шрифт – Times New Roman Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5, параметри сторінки – всі поля 2 см. Стаття повинна містити таку інформацію: назва статті, прізвище та ініціали автора, його посаду і звання, установу в якій працює автор, коротку анотацію англійською та українською мовами, текст доповіді, висновки, список використаної літератури.

Примітки

1.Запрошення для учасників буде надіслано тільки після одержання заявки і перерахування коштів.

2.У випадку відсутності учасника конференції кошти не повертаються.

3.Тези планується видати до початку конференції.

4.Тим учасникам, які не зможуть взяти участь у конференції матеріали будуть надіслані після її закінчення.

5. Робота конференції проводитиметься в перлині Шацького Національного парку -  озері Світязь. Природа Шацького національного парку забезпечить Вам приємні емоції на весь наступний науковий сезон.

 

Світязь розташовується у Шацькому районі Волинської області біля села Світязь. Площа озера 27,5 км2, найбільша глибина 58,4 м, хоча середня глибина становить 7,2 м, а прибережна смуга мілководна. Прозорість води до 8 м. Верхні шари води влітку прогріваються до 20 °C і більше, на глибині температура води постійна і становить 9 °C. На озері є острів площею до 7 гектарів. Через канал Світязь сполучається з озером Луки та іншими озерами. Біля берегів Світязя розташоване однойменне село.


Адреса оргкомітету:

Оргкомітет конференції

"МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА",

кафедра вищої математики та інформатики,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

вул. Потапова, 9,

м. Луцьк,

Волинська обл.

43021

E-mail: vm-kai@ukr.netsnu.conference@gmail.com

Довідки за телефонами:

033-22-4-44-80  (кафедра вищої математики та інформатики, Світницька Ірина Сергіївна)

План роботи конференції:

 

12.06.15 – I День конференції

          до 11-50 збір учасників, їх реєстрація;

12.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.

14.00 – Секційні засідання для магістрів та спеціалістів, учасників конференції.

14.00 – 15.00 – обід.

15.30 – делегування приїжджих учасників конференції на базу практики "Гарт" озера Світязь;

         19.00 – прибуття на базу і розміщення учасників.

13.06.2015.  - II День конференції

10.00 - Пленарне засідання.

12.00 – Секційні засідання.

19.00 – Фуршет.

 

14.06.2015.  III День конференції

         10.00 – Секційні засідання.

         14.00 – Закриття роботи конференції.

Програмний комітет конференції:

Співголови:

 1. Сергієнко Іван Васильович, д.ф.-м. н., професор, дійсний член НАН України, директор Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
 2. Биков Валерій Юхимович, д.тех. н., професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Члени програмного комітету:

 1. Маслюченко Володимир Кирилович, д.ф.-м. н., завідувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича;
 2. Провотар Олександр Іванович, д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедри Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 3. Пасічник Володимир Володимирович, д.тех. н., професор, кафедри “Інформаційні системи та мережі” Національного університету “Львівська політехніка”, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України;
 4. Чичурін Олександр Вячеславович, д.ф.-м. н. , професор кафедри  геометрії та алгебри  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 5. Бомба Андрій Ярославович, д. тех. н, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету;
 6. Гриб’юк Олена Олександрівна, к.пед.н., старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
 7. Михайлюк Віктор Олексійович, д.ф.-м. н. , професор кафедри прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 8. Кулик Віктор Леонідович, д.ф.-м. н. , професор, завідувач кафедри  прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 9. Шило Володимир Петрович, д.ф.-м. н. , професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;
 10. Орлов Віктор Миколайович, д.ф.-м. н. професор, завідуючий кафедри алгебри і геометрії Чувашського державного педагогічного університету імені І.Я. Яковлєва, (м. Чебоксари, РФ);
 11. Камінський Роман Миколайович, д.тех. н., професор, Національний університет “Львівська політехніка”;
 12. Берко Андрій Юліанович, д.тех. н., професор, Національний університет “Львівська політехніка”;
 13. Грицик Володимир Володимирович, член кореспондент НАН України, д.тех. н., професор Національний університет “Львівська політехніка”;
 14. Лупенко Сергій Анатолійович, д.тех. н., професор, Тернопільський технічний університет імені Івана Пулюя.

Оргкомітет конференції:

Голова:

 1. Федонюк Анатолій Ананійович, к.ф.-м. н., доцент, зав. каф. вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Члени оргкомітету:

 1. Ковальчук Ігор Романович, к.ф.-м. н., доцент, декан математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 2. Чепрасова Тетяна Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри прикладної математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 3. Собчук Валентин Володимирович, канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики;
 4. Оксюта Віктор Адамович канд. фіз.-мат. наук, директор ТзОВ "Українська комп'ютерна школа";
 5. Яцюк Світлана Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 6. Головін Микола Борисович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 7. Микитюк Інна Олексіївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 8. Ройко Лариса Леонідівна, канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 9. Микитюк Ігор Євгенович, голова наглядової ради каф.;
 10. Музика Лілія Павлівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 11. Кравчук Ольга Мусіївна, канд. пед. наук, доцент кафедри геометрії та алгебри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 12. Миронюк Тамара Никифорівна, ст. викладач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 13. Антонюк Богдан Петрович, ст. викладач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 14. Юнчик Валентина Леонідівна, асистент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 15. Курій Вадим Олегович, асистент кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 16. Світницька Ірина Сергіївна, здобувач, лаборант кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 17. Мамчич Ярослав Минович, ст. викладач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 18. Муляр Вадим Петрович, к.пед.н., доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Дата та час події: 
П'ятниця, 12 Червень, 2015 - 09:00
Кінець події: 
Неділя, 14 Червень, 2015 - 18:00
Місце проведення події: 
Луцьк-Світязь