Головна / Усі події / «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України».

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України».

9 листопада 2016 р. відбудеться Міжнародна відео-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України».

 

До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки, обліку та фінансів, підприємці, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем розвитку економіки України, розробка рекомендацій щодо їх вирішення на основі думок і поглядів молодих вчених-економістів

 

 Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:

1. Аналітично-практичні напрямки економіки та природокористування (відп. секретар Єлісєєва Людмила Володимирівна, liudmyla_yelisieieva@ukr.net,тел.38(095)0217570)

 

2. Тенденції та пріоритети забезпечення економічного розвитку, безпеки та інноваційної діяльності підприємства (відп. секретар Шостак Людмила Василівна, sektion2016.2@gmail.com, тел.38(050)3784882)

 

3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України(відп. секретар Теслюк Софія Анатоліївна, sofiia_maslichuk@ukr.net, тел. 38(097)7714651) 

 

4. Трансформація бюджетно-податкової  та страхової систем України (відп. секретар Кушнір Мирослава Анатоліївна  mlipych@ukr.net, 38 (095)9006059

 

5. Теорія та практика менеджменту (відп. секретар Тоцька Олеся Леонтіївна, o_totska@meta.ua,тел.38(068)1397420

 

6. Облікові та аналітичні процедури підприємства в умовах антикризового управління (відп. секретар Шматковська Тетяна  Олександрівна, Shmatkovska2016@gmail.com, тел.38(098)0985301)

 

 

Для участі у конференції необхідно до 1 листопада 2016 р. (включно):

I. Заповнити заявку на участь у конференції.

II. Сплатити організаційний внесок.

III. Надіслати оргкомітету:

•      тези доповіді;

•      відскановану квитанцію про оплату організаційного внеску;

•      заявку учасника

 

Тези отримані після 1 листопада 2016 р. розглядатися не будуть

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме.

Матеріали надсилати відповідальним секретарям секцій.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

По закінченню роботи конференції тези доповідей будуть опубліковані у “Збірнику матеріалів конференції” і розіслані «Новою поштою» до 15 грудня 2016 року. 

На одну тезу доповіді один авторський екземпляр збірника тез. 

 

 

 

Вимоги до тез доповідей:

•Обсяг тез доповіді – до 2-х повних сторінок формату A4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Береги: верхній, нижній, лівий, правий – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0; стиль – Normal (звичайний). УДК (лівий куток сторінки). 

•Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом), його статус  - курсивом (студент, аспірант), Прізвище, імя, по-батькові наукового керівника (жирним шрифтом), його статус курсивом (викладач, доцент, професор), навчальний заклад друкуються у правому кутку сторінки,  кегль – 12

•Назва тез друкується по середині сторінки жирними великими літерами.

•Список використаної літератури (Times New Roman, 12 курсив) розміщується після тексту тез (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”); посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Не використовувати гіперпосилання. 

•Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді  єдиного об’єкту.

•Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно вивірені.

•Відповідальність за висвітлений матеріал у  тезах несуть автори доповідей.

 

Приклад оформлення тез:

 

Секція: Тенденції та пріоритети забезпечення економічного розвитку, безпеки та інноваційної діяльності підприємства

 

Степанюк Ірина Вадимівна

аспірантка кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Науковий керівник: Павлова О. І. 

доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

Текст, текст, текст….

 

Список використаної літератури

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові

Організація (установа, ВНЗ) 

Статус (студент, аспірант)

ПІБ наукового керівника

Назва секції

Тема доповіді

Домашня адреса (адреса для листування)

E-Mail  

Телефон

Участь у конференції: -      слухач           □

-відео-виступ □

 

Іногородні учасники, які бажають взяти участь у відео-конференції в режимі on-line (відео-виступ) необхідно зареєструватися за адресою lyalyuk.alla@eenu.edu.ua.

За 5 днів до початку пленарного засідання, зареєстрованим учасникам буде надіслано механізм проведення конференції.

Учасникам відео-конференції в режимі on-line, які навчаються в одній академічній групі, рекомендується реєструватися з одного облікового запису (аканта)

Тези виступу (доповіді) подаються в одному примірнику. Обсяг тез виступів – до 2 повних сторінок. 

Організаційний внесок учасника конференції складає 100 грн. – участь у роботі конференції та друк збірника матеріалів конференції. Розсилка збірника проводиться за рахунок коштів автора.

 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску:

Приватний підприємець Захарчук Володимир Михайлович

ІПН 2407403538, Свідоцтво: Серія В02 № 944749

Адреса: 43023 м. Луцьк вул. Наливайка 24 б, тел. 8 050 887 46 30

Р/р 26000060515197 в КБ «ПриватБанк» МФО 303440

Платник: Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Призначення платежу: Організаційний внесок за участь в конференції

 

 

Дата та час події: 
Середа, 9 Листопад, 2016 - 09:00
Кінець події: 
Середа, 9 Листопад, 2016 - 16:00