Головна / Усі події / Актуальні питання реформування правової системи України

Актуальні питання реформування правової системи України

ХIІ Міжнародна

 науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

26-27 червня 2015 року м. Луцьк - с. Світязь, Волинська область, Україна

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ŸТеорії та історії держави і права; філософії та соціології права.

ŸКонституційного, адміністративного права та процесу, фінансового права; міжнародного права, права Європейського Союзу; судових та правоохоронних органів.

ŸЦивільного, господарського права та процесу; сімейного права.

ŸТрудового права та права соціального забезпечення; екологічного, земельного, аграрного права.

ŸКримінального права та процесу, кримінально-виконавчого права, криміналістики, кримінології.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, російська, польська, англійська.

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ:

                Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету не пізніше 10 червня 2015 року (включно) наступні документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

                Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки — Kravchuk_Zayavka.doc, підтвердження сплати організаційного внеску — Kravchuk_Vnesok.jpg, для тез — Kravchuk_Tezy.doc.

ВИ МОЖЕТЕ:

СКАЧАТИ ЗАЯВКУ ЗА АДРЕСОЮ: https://drive.google.com/file/d/0B6DTxh8Dtw5URkU5UTVvVWpadjg/view?usp=sharing

або

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ ОН-ЛАЙН

http://goo.gl/forms/esghsEr1Km

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КВТИНАЦІЮ ПОТРІБНО НАДІСЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ

ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

vnulaw@ukr.net

 

ІНШІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.

Учасники конференції вносять кошти за публікацію у збірнику матеріалів шляхом їх переказу:  

Рахунок 31254201101912

Банк ГУ ДКСУ у Волинській області, 

МФО 803014    код 02125102.

Одержувач платежу: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Призначення платежу: “за участь у конференції “Актуальні питання реформування правової системи України” з розрахунку 60 гривень за сторінку надісланого повідомлення. Копія квитанції надсилається разом із заявкою на участь у конференції та тезами.

 

ДОКТОРИ ЮРИДИЧНИХ НАУК НЕ ОПЛАЧУЮТЬ ПУБЛІКАЦІЮ У ЗБІРНИКУ

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІ.

 

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0332) 24-04-11

e-mail: vnulaw@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

До початку проведення конференції планується видати збірник матеріалів.

Наукові повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції :

-                  матеріали повинні відповідати вимогам постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” та державним стандартам;

- матеріали подаються в електронному варіанті (електронною поштою) у форматі doc. або rtf., редактор Microsoft Word із зазначенням у назві файла прізвища автора. До тексту повідомлення додається копія квитанції про оплату, заявка на участь у конференції з обов’язковим чітким заповненням усіх граф. Аспіранти і здобувачі додають рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;

- всі зазначені документи повинні бути додані  як скановані копії з підписом заявника;

-                  обсяг тексту статті — не менше 3 сторінок формату А-4;

-                  поля верхнє, нижнє та ліве — 20 мм., праве — 15 мм.;

-                  шрифт — Tіmes New Roman, кегель — 14 пт, інтервал між рядками — 1,5;

-                  зверху по центру — назва доповіді великими літерами, через інтервал нижче

-                  ініціали та прізвище автора; нижче — анотації та ключові слова;

-                  нижче через інтервал друкується текст; список літератури подається наприкінці тексту, повинен бути складений за номером посилання (у тексті в квадратних дужках позначається номер посилання та сторінка, наприклад, [3, с. 99]);

-                  текст повинен бути перевірений коректором (філологом).

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1-ий день 26 червня 2015 року (п’ятниця) :

9:00 —10:00

реєстрація

10:00 —12:00

пленарне засідання

12:00 —12:30

кава-брейк

12:30 —15:00

секційні засідання

15:30

від’їзд на о. Світязь

19:30 —20:30

поселення

20:30

вечеря

2-ий день 27 червня 2015 року (субота) :

9:00 —10:00

сніданок

10:00 —13:00

секційні засідання

13:00 —14:00

обід

14:30 —15:00

підведення підсумків конференції

15:10

від’їзд до м. Луцька

18:00

прибуття у м. Луцьк

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

                       Неповторний природний ландшафт, екологічно чиста місцевість, краса природи, благодатний клімат, ласкаве сонце, цілюща вода озера дали поштовх для вибору місця проведення нашої щорічної конференції.

 

БАЖАЄТЕ ОЗНАЙОМИТИСЬ З МІСЦЕМ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕЦІЇ:

http://gart.eenu.edu.ua/

 

Витрати, пов’язані із перебуванням на озері Світязь 26-27 червня 2015 р.:

Ÿпроживання —200 грн.;

Ÿхарчування (вечеря, сніданок, обід) —250 грн.;

Ÿтранспортні витрати—200 грн.

Дата та час події: 
П'ятниця, 26 Червень, 2015 - 09:00
Кінець події: 
Субота, 27 Червень, 2015 - 16:00
Місце проведення події: 
Луцьк-Світязь