Головна / Cпеціалізована вчена рада К 32.051.07

Cпеціалізована вчена рада К 32.051.07

Згідно з рішенням Атестаційної колегії та відповідно до Наказу МОН України № 374 від 13.03.2017 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року» при СНУ імені Лесі Українки утворено спеціалізовану вчену раду.

Спеціалізована вчена рада прийматиме до розгляду та проводитиме захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Працюватиме рада до 31 грудня 2019 року.

Склад спеціалізованої вченої ради К 32.051.07

Голова ради: Ліпич Любов Григорівна, д. е. н., професор, декан факультету, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови: Черчик Лариса Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар: Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 32.051.07:

 1. Барський Юрій Миколайович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.
 2. Караїм Ольга Анатоліївна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.
 3. Карлін Микола Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.
 4. Кузьмін Олег Євгенович, д. е. н., професор, директор навчально-наукового інституту, Національний університет «Львівська політехніка» , спеціальність 08.00.04.
 5. Макара Оксана Василівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.
 6. Одрехівський Микола Васильович, д. е. н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.04.
 7.  Полінкевич Оксана Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.
 8. Сазонець Ігор Леонідович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04.
 9.  Скороход Ірина Святославівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.
 10.  Стадницький Юрій Іванович, д. е. н., професор, старший науковий співробітник, ДУ Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, спеціальність 08.00.06.
 11.  Стрішинець Олена Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.
 12.  Сохнич Анатолій Якович, д. е. н., професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами,  заслужений діяч науки і техніки України, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06.
 13.  Хілуха Оксана Анатоліївна, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.04.
 14.  Шворак Анатолій Максимович, д. е. н., завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.06.
 15.  Шубалий Олександр Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 08.00.06.

 

Контактна iнформацiя:

Голова радиЛіпич Л. Г.

Телефон: (095) 4541609

Вчений секретар радиФатенок-Ткачук А. О.

Телефон: (097) 3640153

Адреса: 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, корпус А, спеціалізована вчена рада К 32.051.07

E-mail: K32.051.07SNU@eenu.edu.ua

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ