Головна / Cпеціалізована вчена рада К 32.051.06

Cпеціалізована вчена рада К 32.051.06

Згідно з рішенням Атестаційної колегії та відповідно до Наказу МОН України № 820 від 11.07.2016 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» при СНУ імені Лесі Українки утворено спеціалізовану вчену раду.

Спеціалізована вчена рада прийматиме до розгляду та проводитиме захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Працюватиме рада три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 32.051.06

Голова ради: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Павліха Наталія Володимирівна,  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Стрішенець Олена Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01.

Вчений секретар: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Цимбалюк Ірина Олександрівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05. 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 32.051.06: 

 1. Карлін Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01;
 2. Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;
 3. Пантелеймоненко Андрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;
 4. Макара Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01;
 5. Барський Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05;
 6. Чорний Роман Степанович, доктор економічних наук, доцент, директор, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.05;
 7. Буняк Надія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05;
 8. Маркус Ольга Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05;
 9. Бояр Андрій Олексійович, доктор економічних наук, доцент, проректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05;
 10. Єлісєєва Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01;
 11. Семенов Василь Федорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.05;
 12. Кутузов Михайло Радимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01;
 13. Сищук Андрій Артемович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01;
 14. Балак Ілона Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05;
 15. Сур'як Алла Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.01.


Контактна iнформацiя:

Голова ради – Павліха Н.В.

Телефон: (050) 3785143

Вчений секретар ради - Цимбалюк І.О.

Телефон: (050) 8360062

Адреса: 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, корпус А, спеціалізована вчена рада К 32.051.06

E-mail: K32.051.06SNU@eenu.edu.ua


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ


Документи: