Головна / Cпеціалізована вчена рада К 32.051.04

Cпеціалізована вчена рада К 32.051.04

Cпеціалізована вчена рада К 32.051.04

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки поновлено роботу спеціалізованої вченої ради К 32.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). 

Голова ради: доктор біологічних наук, професор Коцан Ігор Ярославович, спеціальність 13.00.02. Е-mail: Kotsan.Ihor@eenu.edu.ua

Заступник голови ради: доктор педагогічних наук, професор Смолюк Іван Олександрович, спеціальність 13.00.01. Е-mail: Smoluk.Ivan@eenu.edu.ua

Вчений секретар ради: кандидат педагогічних наук, доцент Захожий Володимир Васильович, спеціальність 13.00.02. Е-mail: Zakhozhyi.Volodymyr@eenu.edu.ua


Персональний  склад  спеціалізованої  вченої  ради  К 32.051.04:


п/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Місце основної

роботи (установа,

її відомча

підпорядко-ваність,

посада)

Науковий

ступінь, шифр спеціальності, з

якої захищена дисертація, рік присудження

 

Учене звання

(за спеціаль-

ністю, ка-

федрою), рік присвоєння

Шифр

спеціаль-ності

у раді

1

2

4

5

6

7

1

Коцан

Ігор

Ярославович

(голова ради)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, ректор

Доктор біологічних наук, 03.00.13 – фізіологія людини і тварин,

2001

(Україна)

Професор кафедри фізіології людини і тварин,

2004

(Україна)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

2

Смолюк

Іван

Олександрович

(заступник

голови ради)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук 13.00.01 – теорія та історія педагогіки,

2000

(Україна)

Професор кафедри соціальної педагогіки,

2002 (Україна)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

3

Захожий

Володимир

Васильович

(вчений секретар ради)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти України, доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи

Кандидат педагогічних наук,

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я),

2011

(Україна)

Доцент , кафедри спортивно-масової та туристичної роботи, (Україна)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

 

4

 Бєлікова

Наталія

Олександрівна

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

 

Доктор педагогічних наук,

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,

2013

 

Професор кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації,

2015 (Україна),

 

 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

5

Вільчковський

Едуард

Станіславович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, професор кафедри спортивно-масової та туристичної роботи

Доктор педагогічних наук,

13.00.01 – теорія і історія педагогіки,

13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання і спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури,

1990

Професор кафедри педагогіки,

1992 (Україна), член-кореспондент НАПН України,

1995 (Україна)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

6

Гусак

Петро

Миколайович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук 13.00.01 – теорія та історія педагогіки,

2000

(Україна)

Професор кафедри соціальної педагогіки,

2002 (Україна)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

7

 Дем’янчук

Анатолій

Степанович

 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Міністерства освіти і науки України, ректор

 

 Доктор педагогічних наук 13.00.01 – теорія та історія педагогіки,

1992

(Україна)

 Професор кафедри педагогіки, 2000 (Україна)

 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 8

 Дубогай

Олександра

Дмитрівна

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я

 Доктор педагогічних наук,

13.00.01 – теорія і історія педагогіки,

1991

 Професор кафедри фізичного виховання та здоров’я, 1993 (Україна)

 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

 

9

 

Завидівська

Наталія

Назарівна

 Львівський державний університет фізичної культури Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання

 

Доктор педагогічних наук,

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я),

2013

(Україна)

 Професор кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності,

2015

(Україна)

 

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

10

Козіброцький

Сергій

Петрович

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення,

2003

(Україна)

Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання,

2007 (Україна)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

 

11

 

Кузава

Ірина

Борисівна

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, професор кафедри педагогіки

 

Доктор педагогічних наук 13.00.03 – карекційна педагогіка,

2015

(Україна)

 

Доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти,

2011 (Україна)

 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

12

Лякішева

Анна

Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, декан педагогічного інституту

Доктор педагогічних наук 13.00.05 – соціальна педагогіка,

2015

(Україна)

Доцент кафедри соціальної педагогіки,

2012 (Україна)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 13

 Лях

Юрій

Єремійович

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

 Доктор біологічних наук,

03.00.13 – фізіологія людини і тварин,

1996

(Україна)

 Професор кафедри медичної інформатики, біофізики з курсом медапаратури

1997 (Україна)

 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

14

Мельник

Ірина

Миколаївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри педагогіки

Кандидат педагогічних наук 13.00.01 – теорія та історія педагогіки,

1997

(Україна)

Доцент кафедри дошкільної педагогіки, 2002 (Україна)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

15

Остапйовський

Ігор

Євгенович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри соціальної педагогіки

Кандидат педагогічних наук 13.00.01 – теорія та історія педагогіки,

1993

(Україна)

Доцент кафедри соціальної педагогіки та методики викладання соціальних дисциплін,

1996

(Україна)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

16

Пріма

Раїса

Миколаївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Міністерства освіти і науки України, професор кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,

2011

(Україна)

Професор кафедри педагогіки дошкільної і початкової освіти,

2012

(Україна)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

17

Цьось

Анатолій

Васильович

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку

Доктор наук з фізичного виховання та спорту,

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 2006

(Україна)

Професор кафедри фізичного виховання та реабілітації, 2004 (Україна)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Електронна пошта спецради: K32.051.04SNU@eenu.edu.ua