Головна / Блоги / Трансформація виправно-трудового законодавства УРСР в кримінально-виконавче законодавство незалежної України: прорахунки, здобутки, перспективи

Трансформація виправно-трудового законодавства УРСР в кримінально-виконавче законодавство незалежної України: прорахунки, здобутки, перспективи

Яцишин Михайло Михайлович

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ:

Проблеми становлення та подальшої еволюції функціонування пенітенціарної системи України; особливості філософсько-правового підходу до злочину і покарання; компаративістські дослідження в галузі функціонування пенітенціарних систем світу; розвиток окремих державно-правових систем.

Під керівництвом проф. М.Яцишина аспірантами кафедри захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень; 3 аспіранти, 1 здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук та 1 здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук працюють над дисертаціями.

Переглянути блог: