Головна / Блоги / Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні

Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні

Черчик Лариса Миколаївна

Блог професора Лариси Черчик

Черчик Л.М. опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних праць. Серед них 11 монографій (три одноосібні), понад сто п’ятдесят статей у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, понад 50 методичних розробок. За період з 2005 по 2012 р. взяла участь більше як в 40-ка наукових конференціях, здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами, консультування докторантом, керує написанням студентами магістерських і дипломних робіт. Під керівництвом Черчик Л.М. у 2012 році захистили дисертації дві її аспірантки. Черчик Л.М. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 32.075.03 Луцького національного технічного університету (08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), рецензує  автореферати докторських і  кандидатських дисертацій,  монографії і навчальні посібники, які розробляються вченими та викладачами вищих навчальних закладів України, співпрацює з обласними управлінськими структурами щодо вирішення економічних проблем регіону. Результатами співпраці з органами місцевої влади є проекти: «Регулювання міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі Волинської області», «Обґрунтування комплексної програми розвитку туристично-рекреаційної сфери міста», «Механізми реалізації політики забезпечення ефективної зайнятості населення Волинської області», «Соціально-трудова сфера Волині: стан та тенденції розвитку».
Сучасні наукові інтереси полягають у формуванні наукових підходів та практичних рекомендацій щодо екологізації виробничої діяльності підприємств, впровадження принципів екологічної етики, екологістики та екомаркетингу в систему менеджменту підприємств; шляхи подолання еколого-моральної кризи суспільства.
Черчик Л.М. є членом професорської ради СНУ імені Лесі Українки, академіком Економічної академії наук України. За плідну наукову і навчально-методичну роботу нагороджена грамотами ВНЗ, Волинської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України.

Переглянути блог: