Головна / Блоги / Психологічні особливості феномену різновидової депривації

Психологічні особливості феномену різновидової депривації

Ярослав Олександрович Гошовський

Гошовський Ярослав Олександрович - завідувач кафедри Педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор психологічних наук, професор

Автор 130 наукових публікацій, серед яких: 2 монографії «Самосвідомість і образ Я депривованих підлітків», «Ресоціалізація депривованої особистості», розділ у колективній монографії «Вивчення особистості підлітка», 16 навчально-методичних посібників, найвагоміші з яких «Психологія деривації» (гриф МОНмолодьспорту), «Семінарій з курсу «Загальна психологія», «Лонгітюдне вивчення особистості підлітка», «Соціальна педагогічна психологія: збірник завдань і вправ», «Експериментальна психологія», «Психологія спорту», «Психологія девіантної поведінки» та ін.

Засновник і координатор наукової школи «Психогенеза депривованої особистості» (вивчення психологічної специфіки вікового становлення особистості у деприваційній парадигмі «онтогенез-дизонтогенез» (спотворений, сповільнений, затриманий та ін. розвиток), керівник фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету за темою «Психогенеза ревіталізації депривованої особистості». Керує науковими роботами 5 аспірантів та 4 здобувачів наукового ступеню. Досліджує психолого-педагогічні проблеми ресоціалізації (психореабілітації, реадаптації, ревіталізації, соціорекреації, інкультурації) депривованої особистості з різними видами обмежень (депривація – психічна, соціальна, сенсорна, материнська, сімейна, сексуальна, комунікативна, інформаційна, перцептивна, когнітивна, афективна (емоційна), екстремальна, економічна (матеріальна), професійна, закладова, духовно-соматична, організмічна, субетнічна, депривація сну та ін.) у різнотипних освітніх системах.

Одружений. Дружина Дарія – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології. Батько трьох дітей. Бере активну участь у громадському житті, член Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України», Ради науково-культурологічного товариства «Бойківщина», редактор відділу «Етнопсихологія» часопису «Бойки», член редколегії наукових часописів «Психологічні перспективи», «Психологія: реальність і перспективи».

Контакти:

е-mail: www.Hoshovskyi@mail.ru

Переглянути блог: