Головна / Блоги / Філологія та лінгвістика: наукові, освітні та суспільно значимі вектори

Філологія та лінгвістика: наукові, освітні та суспільно значимі вектори

Біскуб Ірина Павлівна

Блог завідувача кафедри прикладної лінгвістики, доктора філологічних наук, професора Біскуб Ірини Павлівни

Народилась 22.06.1974 р. у м. Хмельницький, Україна. Біскуб Ірина Павлівна закінчила з відзнакою у 1996 р. Ужгородський державний університет за фахом «Англійська мова та література» і працює на кафедрі прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з 1996 року. Займалась дослідженням способів комп’ютерного кодування аспектуальних параметрів англійського дієслова.

У 2004 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  10.02.04 – германські мови. У 2005 р. отримала вчене звання доцента і по 2010 р. працювала доцентом кафедри прикладної лінгвістики. У 2011 р. захистила докторську дисертацію з проблеми моделювання вербальної комунікації людини і комп’ютера. Зараз працює на посаді професора кафедри прикладної лінгвістики ВНУ імені Лесі Українки.

Автор підручника «Applied and Computational Linguistics», наукової монографії «Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп’ютера», близько 70 наукових статей та методичних видань.

І.П. Біскуб розробила та читає теоретичні та спеціальні курси. Викладає навчальні дисципліни: «Основи прикладної та комп’ютерної лінгвістики», «Вступ до лінгвокібернетики», «Прикладна та експериментальна лінгвістика», «Комп’ютерна лексикографія», «Синтез та розпізнавання мовлення», «Нейролінгвістичне програмування», «Моделювання знань і експертні системи». І.П. Біскуб здійснює керівництво над 2 дисертаційними дослідженнями, опонує кандидатські дисертації.

Контакти:

е-mail: aldepartment1@gmail.com

Переглянути блог: