Головна / Блоги

Блоги

Блог кафедри теорії та історії держави і права

Ми живемо у ХХІ сторіччі – сторіччі великих можливостей, високих технологій та інформації. Свій вклад у розвиток інтелектуальної діяльності, овіяної духовними традиціями та історичним досвідом нації, намагаємося внести й ми – колектив, який у лютому 2016 року готується святкувати своє десятиріччя. На фоні історії людства цей вік не може вважитися навіть осмисленою одиницею обрахунку часу. Але у складі держави, яка святкує у 2016 році двадцять п’яту річницю незалежності, яка відбудовується із такими труднощами і стикається з безкінечними викликами часу, які намагається перемогти, наукова організація, що створилася, вижила й змогла говорити про свої успіхи та досягнення – заслуговує на повагу.

Переглянути блог:

Асоціація випускників, викладачів і друзів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Асоціація випускників, викладачів і друзів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – це добровільне об’єднання, яке створене на основі єдності інтересів його членів для реалізації та захисту своїх правових, освітніх, соціальних та культурних проектів. Асоціація є структурним підрозділом Фонду розвитку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Основною метою діяльності Асоціації є здійснення діяльності заради відродження, збереження і примноження традицій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів Університету.

Переглянути сторінку:

Блог Вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Вчена рада створена з метою розгляду найбільш важливих питань, які стосуються діяльності СНУ імені Лесі Українки.

У своїй діяльності Вчена рада керується Положенням про вчену раду, яке розроблено відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію рішенням ректора університету.

Переглянути блог:

Блог кафедри Практичної психології та безпеки життєдіяльності
Наукова проблема кафедри «Гармонізація психологічного і сімейного благополуччя особистості»отримала визнання у психологічному співтоваристві України та за кордоном. Результати науково-дослідницької та практичної консультативної і терапевтичної роботи щорічно відображаються у науково-практичному семінарі «Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні»; Міжнародній науково-практичній конференції «Здоровя, освіта, наука та самореалізація молоді»; Психологічному фестивалі на оз. Світязь, який пердбачає ознайомлення із новітніми психотерапевтичними технологіями.
В рамках Психологічного консультативного центру відбувається робота Школу тренерської майстерності, метою якої є поглиблення знань з теорії методології психотренінгу; розширення спектру тренінгових технологій технологій і...
Блог Історичного факультету у Фейсбуці

Історична довідка

У вересні 1946 р. спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР створено історико-філологічне відділення Луцького державного учительського інституту та розпочато підготовку вчителів історії 5-7 класів середньої школи.

В лютому 1952 р. історико-філологічне відділення було реорганізоване в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, де проводили підготовку педагогів середньої школи широкого профілю – «Вчитель історії, української мови та літератури» з терміном навчання 5 років. У 1963 р. на історико-філологічному факультеті запроваджено спеціалізацію підготовки фахівців: «Вчитель історії та суспільствознавства» і «Вчитель мови та літератури»....

Божко Володимир Васильович - завідувач кафедри Фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат фіз.-мат. наук
У 1969 році при кафедрі фізики фізико-математичного факультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки була створена проблемна лабораторія з фізики, до складу якої увійшла лабораторія з фізики твердого тіла. Організаторами і першими керівниками лабораторії були викладачі кафедри Панкевич Зіновій Володимирович, Семенюк Анатолій Костянтинович, а з 1973 року Давидюк Георгій Євлампійович. Ця лабораторія стала основою наукової бази кафедри фізики твердого тіла, створеної наказом ректора Волинського державного...
Яцишин Михайло Михайлович

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ:

Проблеми становлення та подальшої еволюції функціонування пенітенціарної системи України; особливості філософсько-правового підходу до злочину і покарання; компаративістські дослідження в галузі функціонування пенітенціарних систем світу; розвиток окремих державно-правових систем.

...

Кафедра загальної та соціальної психології у своїй діяльності послуговується гаслом: «Вдихнемо душу у суспільство силою науки». Втілюючи цю мету у життя, кафедра готує конкурентно спроможних фахівців зі спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», розкриваючи широкий діапазон прикладного використання знань у галузі загальної та соціальної психології.

Переглянути дописи:

НТАіС біологічного факультету

Наукове товариство аспірантів і студентів біологічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(НТАіС) є самоврядним об’єднанням аспірантів і студентів факультету, яке діє на громадських засадах.
Принципи діяльності НТАіС: 

  • розвиток наукової творчості;
  • рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;
  • органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи. 

Основною метою діяльності НТАіС біологічного факультету є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та аспірантів
Куратор НТСіА – Степанюк Ярослав Васильович, к.б.н., доц. кафедри зоології. 
Електронна пошта: ...

Студенти ІІФ під час святкування їх першого "професійного" свята - Міжнародного Дня студента (14.11.2013)
Інститут іноземної філології - один із найбільших у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Тут працює близько 120 штатних викладачів і навчається понад 1000 студентів, що разом створюють унікальну атмосферу постійного взаємного розвитку й удосконалення. Численні студентські об'єднання, культурні центри, гуртки та навіть власна ґазета - усе це лиш частина нашого життя, яке, сподіваємося, заслуговує на Вашу увагу.  
Створюючи блоґ інституту іноземної філології, ми ставимо перед собою відразу кілька завдань. Першочерґово - це висвітлення цікавих та актуальних моментів нашої наукової, навчальної, міжнародної та культурно-громадської діяльності. Також - це додатковий засіб інформатизації наших реальних та віртуальних студентів, дорогих нам випускників, потенційних вступників та просто небайдужих друзів інституту. З нетерпінням чекаємо діалогу з колегами задля обміну досвідом та, можливо,...

Сторінки