Головна / Публікації / Засоби формування конкурентоспроможного фахівця у СНУ імені Лесі Українки

Засоби формування конкурентоспроможного фахівця у СНУ імені Лесі Українки

Фундаментальні соціально-економічні зміни в інформаційному суспільстві визначають головні завдання професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі – конкурентоспроможність на ринку праці. Відтак вищим навчальним закладам не достатньо лише надавати освітні послуги, а й необхідно динамічно підлаштовуватись під вимоги суспільства. А суспільні потреби і є мірилом для оцінки підготовки майбутніх фахівців на кожному етапі навчального процесу.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки є цікавим для абітурієнтів, студентів, усіх, хто хоче підвищити свій професійний рівень. Уже більше 7 років студенти університету, починаючи із 2 курсу бакалаврату, та здобувачі магістерського ступеня здійснюють вибір навчальних дисциплін (спеціалізацій) в обсязі 25 % від загального обсягу кредитів. Анотації навчальних дисциплін (спеціалізацій) представляють викладачі на кафедрах, веб-сторінках факультетів, а студенти мають можливість сформувати пакет дисциплін у межах освітніх програм, спеціальностей або галузей знань.

За результатами співпраці з роботодавцями та представниками бізнесу, ключовим моментом навчального процесу є практична підготовка студентів. Університет уклав понад 740 договорів на проведення навчальних, виробничих, педагогічних, асистентських, переддипломних та фахових практик.

Для студентів, науково-педагогічних працівників та всіх бажаючих університет започаткував понад 60 сертифікатних курсів. Їх метою є отримання актуальних теоретичних і практичних знань, підвищення рівня професійної компетенції. За останній рік сертифікати отримали понад 900 слухачів. Серед програм, які реалізовує університет – можливість пройти атестацію особам, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; навчання або підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення публічних закупівель; підвищення кваліфікації фахівців спеціальностей «Корекційна освіта», «Психологія», «Соціальна робота» за програмою «Арттерапія як метод психологічної допомоги»; «Управління соціальними проектами»; підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) з обраного виду спорту; «Родинне виховання і гувернерство»; «Анімаційна діяльність»; курси інтенсивного вивчення іноземних мов (англійська, польська, німецька, французька, іспанська, китайська). В університеті ефективно функціонує Центр мов та комп’ютерних технологій «CLEVER» (розмовна англійська мова).

Додатковою перевагою для студентів СНУ імені Лесі Українки є можливості академічної мобільності. Нині університет реалізує 65 партнерських угод, серед яких співпраця з Міжнародною академією економіки та права (Швейцарія), Вищою школою гуманітарних та природничих наук в Сандомирі (Польща), Культурним домом Есперанто (Франція), Киргизько-турецьким університетом МАНАС (Киргистан), Університетом прикладних наук міста Каяні (Фінляндія), інші.

Варто відзначити висхідну динаміку в напрямку розвитку проектної діяльності університету. Впродовж 2016–2017 років було подано 32 аплікаційні заявки за оголошеними конкурсними наборами в рамках таких програм як: Еразмус+, Програма Європейського Союзу для молоді, Програма польсько-українських науково-дослідних проектів, інші.

До реалізації навчальних, міжнародних, наукових проектів університету активно долучаються члени Наглядової ради. З метою напрацювання шляхів співпраці між університетом та бізнесом з ініціативи голови Наглядової ради С. Мартиняка та ректора І. Коцана у січні 2018 року в «A-B HUB» СНУ імені Лесі Українки  відбулася зустріч представників бізнесу з деканами факультетів та завідувачами  кафедр. У заході взяли участь представники таких підприємств області: ТзОВ «Модерн-Експо», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПП «Транс-Атлас», ТзОВ «Тигрес-люкс», ПАТ «Волиньгаз», ВАТ «Луцьксантехмонтаж №536», ТзОВ АПГ «Пан Курчак, ін. На засіданні окреслено шляхи і деталізовано напрями подальшої співпраці, які будуть закріплені відповідними угодами про партнерство. На висвітлення своєї діяльності в «A-B HUB» дали згоду підприємства ВАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» та ТзОВ АПГ «Пан Курчак», з якими підписано договори про партнерство і співпрацю. 

 Форум «Університет, бізнес та влада: перспективи співпраці» (8 грудня 2017 року, бібліотека СНУ імені Лесі Українки)

Для того, щоб залишатися цікавим для абітурієнта і студента, університет не зупиняється на досягнутому. Наступний крок – це впровадження дуальної освіти, яка дає можливість студенту поряд із теоретичними знаннями вдосконалювати навички та вміння на практиці. Розроблено Положення про підготовку студентів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з використанням дуальної форми здобуття освіти. Мета впровадження елементів дуальної форми навчання – подолання диспропорції між наданням освітніх послуг університетом та запитами роботодавців. Ці запити стосуються структури, змісту й обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки студентів, надання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізувати зміст вищої освіти, враховувати вимоги конкретних підприємств, установ, організацій – замовників професійних кадрів.

Університет приймає рішення про впровадження елементів дуальної форми освіти, досліджує потенціал ринку праці, визначається з переліком спеціальностей, для яких розроблятимуться дуальні навчальні плани, затверджує їх перелік, приймає відповідні внутрішні документи та узгоджує перелік підприємств для налагодження співпраці.

Робоча нарада з представників бізнесу, завідувачами випускових кафедр, деканами факультетів і начальником навчального відділу задля напрацювання шляхів співпраці між університетом та бізнесом (16 січня 2018 року, «A-B HUB» СНУ імені Лесі Українки)

На виконання резолюції Форуму «Університет, бізнес та влада: перспективи співпраці», який відбувся 8 грудня 2017 р., заплановано залучити підприємства та органи місцевої влади до участі в Ярмарку Фестивалю науки СНУ імені Лесі Українки. Він відбуватиметься 17–18 травня 2018 року.

Ведеться підготовка до проведення заходу, формуються його план і списки підприємств-учасників.

Навчальний відділ СНУ імені Лесі Українки

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело