Головна / Публікації / Запровадження змін у процес підготовки конкурентоспроможних випускників на кафедрі економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства з урахуванням думки роботодавців і бізнесу

Запровадження змін у процес підготовки конкурентоспроможних випускників на кафедрі економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства з урахуванням думки роботодавців і бізнесу

25 травня відбулося засідання кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства за допомогою програми Teams. Обговорили 32 пропозиції, які були надані роботодавцями щодо покращення навчальних планів за освітньо-професійних програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент та правове забезпечення бізнесу». Відповідно прийнято рішення врахувати їхню думку, внести зміни у навчальні плани та затвердити перелік вибіркових дисциплін, який би виробляв ті навички й уміння, завдяки яким формується конкурентоспроможний випускник. Зокрема, запропоновано посилити набуття skills компетенцій випускниками, розширено перелік дисциплін й упроваджено до навчального процесу курси щодо управління іміджем, емоційним інтелектом у бізнесі, особистісним розвитком тощо, реінжинірингу бізнес-процесів, конкурентоспроможної розвідки, технологій командоутворення, просування товарів на ринку, безпеки праці, соціальної відповідальності, ризику та методів його вимірювання, технологій надання економічної безпеки, тренінгових курсів «start-up», бізнес-діагностики, управління й ін. Також були висловлені думки про збільшення кількості аудиторних годин за циклом професійної підготовки, ввести бакалаврську роботу та прописати чіткий перелік вибіркових дисциплін.

 

Запропоновано поширити челендж «Гордимося нашими випускниками. Вони найкращі» у соціальних мережах Instagram та Facebook.

 

Визначено освітньо-наукову програму з аспірантури спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» «Економіка та управління підприємствами», затверджено план й освітньо-наукову програму. Розглянуто кандидатури на гарантів освітньо-професійних й освітньо-наукових програм: доцентів Т. Данилюк («Економіка підприємства»), І. Волинець («Бізнес-економіка»), С. Бортнік («Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), А. Мохнюк («Економіка підприємства, магістр з правом підготовки іноземних студентів»), Л. Ющишину («Управління фінансово-економічною безпекою»), О. Хілуху («Менеджмент та правове забезпечення бізнесу»), професора О. Полінкевич («Економіка та управління підприємствами»). Визначено склад груп забезпечення.

 

Кафедра економіки, безпеки

та інноваційної діяльності