Головна / Публікації / Вручили відзнаки працівникам університету з нагоди Дня науки та Дня університету

Вручили відзнаки працівникам університету з нагоди Дня науки та Дня університету

Нагородження факультетів, кафедр, науково-педагогічних працівників університету з нагоди Дня науки та Дня університету відзнаками МОН України, органів місцевої влади та самоврядування, відзнаками університету відбулося 29 травня під час вченої ради СНУ імені Лесі Українки. Вручав нагороди та вітав із визнанням викладачів та працівників ректор Ігор Коцан.

Робоча частина засідання вченої ради продовжилася розглядом справ щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, рекомендації до друку наукових видань. З даного питання доповів проректор з наукової роботи та інновацій Андрій Бояр. 

У подальшому рішенням вченої ради внесено зміни до «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» та «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». Зокрема, щодо другого положення, змінено редакцію таких пунктів:

а) доповнити п. 8: «Заплановане проходження працівником підвищення кваліфікації є обов’язковим. Перенесення терміну підвищення кваліфікації допускається за наявності поважних причин (фіксується відповідною заявою працівника за погодженням завідувача кафедри, керівника структурного підрозділу) і може бути відтерміновано не більше, ніж на один календарний рік».

б) п. 11 у редакції: «Підвищення кваліфікації працівників здійснюється за денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання. Форми навчання можуть поєднуватись відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

в) п. 12 у редакції: «Навчання працівників здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими кафедрами, ухваленими вченими радами та затвердженими керівниками закладів. Якщо навчання здійснюється в організаціях та на підприємствах, навчальні плани та програми визначаються договором між СНУ імені Лесі Українки і закладом-виконавцем».

г) п. 13 у редакції: «Індивідуальні плани стажування та звіти про стажування затверджуються на засіданнях кафедр. На вченій раді університету індивідуальні плани стажування та звіти затверджуються, якщо стажування тривало понад 4 місяці в Україні або за межами України незалежно від терміну перебування».

д) п. 14 у редакції: «Працівники університету, які проходять підвищення кваліфікації, зобов’язані узгоджувати терміни підвищення кваліфікації із завідувачами кафедр та керівниками структурних підрозділів (відділ кадрів, навчальний відділ, відділ аспірантури, проректор з наукової роботи та інновацій)».

е) п. 15 у редакції: «Одночасно здійснювати довгострокове навчання або стажування можуть не більше 25 % викладачів кафедри в період діючого контракту».

є) абзац другий п. 19 у редакції: «заява про направлення на підвищення кваліфікації подається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, погодженою з завідувачем кафедри, начальником навчального відділу, начальником відділу кадрів, завідувачем аспірантури та докторантури, проректором з наукової роботи та інновацій».

ж) п. 20 у редакції: «Направлення на підвищення кваліфікації працівників за межі України здійснюється відповідно до «Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 411, а також фізичними і юридичними особами на підставі договорів, укладених з іноземними вищими навчальними закладами, науковими та іншими установами».

з) п. 36.3. у редакції: «Тривалість стажування працівників визначається потребами університету з урахуванням обсягу годин програми стажування, його мети та завдання за погодженням з керівником установи, в якій здійснюватиметься стажування, і становить не менше 6 кредитів і не більше 48 кредитів або від одного до дев’яти місяців».

Шляхом таємного голосування колектив підтримав кандидатури на присвоєння вченого звання доцента – кандидата педагогічних наук Людмилу Стасюк та кандидата психологічних наук Христину Хворост.

Начальник навчальної частини, доцент Любов Заєць представила перелік навчально-методичних видань, яким присвоєно гриф та рекомендовано до друку. Також Любов Олексіївна доповіла з питання про визнання документів про вищу духовну освіту Івана Гуреєва (диплом № 71, виданий Рівненською духовною семінарією УПЦ-КП 09 червня 2003 р.) та Андрія Мовчанюка (диплом № 582, виданий Волинською духовною семінарією 29 травня 2001 р.). Своїм рішенням вчена рада визнала вище зазначені дипломи еквівалентними освітньому рівню «бакалавр» системи освіти України (згідно з рекомендаціями МОН України).


Затвердила вчена рада й результати Всеукраїнських олімпіад на базі СНУ імені Лесі Українки для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей «Біологія», «Хімія», «Математика», «Екологія», «Географія».

Відділ звязків із громадськістю

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело