Головна / Публікації / Відповідь на запит ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС»

Відповідь на запит ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС»

На Ваш запит від 13.07.2019 р. щодо офіційної  заяви ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» про спростування недостовірної інформації в науковій статті проф. Фесюка В. О. та студентки-магістрантки Ковальчук О. В. «Оцінка перспектив добування сапропелю з озер Старовижівського району», яка була опублікована в Науковому віснику Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, Серія «Географічні науки» № 3 (376) за 2018 р. повідомляємо наступне:

1) редколегія у складі редактора проф. Коцан Н. Н., членів редколегії проф. Ільїна  Л. В., Барського Ю. М., Бояра А. О., доц. Патійчука В. О. (відповідального секретаря Наукового вісника) провела засідання та розглянула заяву ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» про прохання спростувати недостовірну інформацію в науковій статті проф. Фесюка В. О. та студентки-магістрантки Ковальчук О. В. «Оцінка перспектив добування сапропелю з озер Старовижівського району», яка, на їх думку, «…підриває довіру до  Товариства з боку бізнес-партнерів та потенційних покупців…»;

2) заслухала  пояснення проф. Фесюка В. О. з приводу поданої заяви;

3) виходячи зі сказаного, редколегія прийшла до таких висновків:

а) редколегія «Наукового вісника СНУ імені  Лесі Українки, Серія «Географічні науки» керується правилами видавничої етики «Наукового вісника Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, Серія «Географічні науки», яка розміщена на його офіційному сайті (https://geovisnsnu.wordpress.com/) й дотримується таких етичних та моральних норм, де пункті 11 сказано, що «…автори статей несуть усю повноту відповідальності за результати свого дослідження, статистичні та інші дані, які вони відображають у своїй публікації, а також увесь зміст статті та за сам факт їх оприлюднення. Редколегія Наукового вісника не несе ніякої відповідальності перед авторами та третіми особами за можливий збиток, викликаний публікацією статті, а також не відшкодовує матеріальних та моральних збитків третім особами, якщо такий збиток вони можуть спричинити. Редколегія не друкує спростувань щодо етичної некоректності, недостовірності та неправдивості даних у раніше опублікованих статтях авторів, якщо такий факт було встановлено пізніше. Вона має право вилучити таку статтю з електронних носіїв, якщо з’ясується, що в процесі її публікації були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редколегія повідомляє авторів»;

б) редколегія вимагає від авторів статті проф. Фесюка В. О. та студентки-магістрантки Ковальчук О. В. «Оцінка перспектив добування сапропелю з озер Старовижівського району» дати письмову відповідь  відносно ситуації, що склалася;

в) у результаті письмових пояснень авторів статті Фесюк В. О. та Ковальчук О. В., було встановлено, що оцінка господарської діяльності ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» ними не проводилася. Узагальнення про діяльність подавальника заяви у тексті статті вони зробили на основі запозиченої інформації з публікацій в електронних засобах мережі Інтернет, а  саме – зі статті Н. Легкої «На Поліссі хочуть відродити виробництво сапропелю» від 11 червня 2015 р. (http://vidomosti-ua.com/volyn/105115). Тому вказана інформація в статті не є упередженою та вигаданою з боку авторів цієї публікації щодо ситуації з діяльністю  ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС». Вони використали матеріали чужих експертних оцінок, що фактично допускається у викладі наукових текстів при обов’язковому посиланні на першодрук. Фактографічною помилкою та науковою провиною авторів є те, що вони не зробили посилання на це інформаційне джерело. З юридичної та фактичної точки зору редколегія в цьому не вбачає якогось криміналу, проте це є технічним порушенням і спричинило проблемну ситуацію з ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС». Тому редколегія рекомендує вилучити вказану статтю з  бази репозитарію Наукової бібліотеки СНУ;

г) у результаті встановлених фактів – редколегія рекомендує Науковій бібліотеці СНУ імені Лесі Українки вилучити з електронної бази репозитарію  «esnuir.eenu.edu.ua статтю проф. Фесюка В. О. та студентки-магістрантки Ковальчук О. В. «Оцінка перспектив добування сапропелю з озер Старовижівського району» («Географічні науки» № 3 (376) за 2018 р.) внаслідок відсутності посилання в тексті статті на інформаційне джерело про діяльність ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС», що фактично на 14.06.2019 р. було здійснено  (за повідомленням начальника відділу інформаційних технологій  та комп’ютерного забезпечення Єдинак О. Г.);

ґ) щодо подавальника заяви ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» редколегія приносить офіційне вибачення та повідомляє, що вона (заява) буде розміщена разом із відповіддю авторів вказаної статті на офіційному сайті (https://geovisnsnu.wordpress.com/) Наукового вісника Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, Серія «Географічні науки». Редколегія також  повідомляє подавальнику заяви, що наш друкований орган має відмінний формат, структуру і завдання  від преси (тут працюють науковці, а не журналісти). Науковий вісник не є рекламно-публіцистичним й редколегія не підтримує позицій жодної із сторін спорів та непорозумінь, які можуть виникати у процесі оприлюднення результатів наукових здобутків шляхом публікації в ньому статей. Ми сповідуємо наукову чесність та принцип об’єктивності. Тому редколегії не повинна бути упередженою щодо авторських наукових здобутків і суджень, незважаючи на їх расову, релігійну, національну та політичну приналежність, а також соціально-статусне положення або місце роботи автора (авторів). Останні мають право відстоювати свої наукові погляди й твердження, аргументуючи їх доказово-статистичною та інформаційною складовою. Сторінки наукового видання не є тим форматом, де можна було б вести популістські бізнесові баталії за престиж чи репутацію фірми – когось рекламувати або підтримувати, чи навпаки. Ми друкуємо наукові узагальнення щодо стану та проблем розвитку будь-яких суспільно-просторових, природно-географічних, а також господарчо-економічних процесів та явищ. Редколегія з свого боку пропонує керівництву ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» підготувати й подати на розгляд нашого наукового видання свою наукову статтю, де вони змогли б розкрити господарчі та еколого-просторові аспекти власної виробничої діяльності й показати свої економічні переваги у порівнянні з аналогічними підприємствами Волині, регіону, України або світу. З радістю розмістимо таку публікацію у рубриці «Економічна та соціальна географія» чи «Фізична географія й раціональне природокористування»;

д) редколегія залишає за собою право й надалі сповідувати рекомендації Комітету з етики наукових публікацій  («Committee on Publication Ethics» – COPE) й дотримуватися встановлених етичних та моральних норм щодо оприлюднення результатів досліджень.

Наталія КОЦАН,
голова редколегії
Віктор ПАТІЙЧУК,
відповідальний секретар

 При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело