Головна / Публікації / Важлива інформація для вступників!

Важлива інформація для вступників!

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки знаходиться за адресою: 43025 м. Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 101.

Телефон: (0332) 24-84-31.

Е-mail: prycom@eenu.edu.ua.

http://www.eenu.edu.ua. 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

З 24 червня в Міністерстві освіти і науки України почали роботу консультативні телефонні лінії МОН та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2019. Вони працюватимуть до 9 серпня 2019 року.

Адреси та номери, за якими можна отримати консультації:

прийом громадян: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 16, к. 401 (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00; п’ятниця - з 9:00 до 17:00)

консультативні телефонні лінії (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00; п'ятниця - з 9:00 до 17:00)

МОН

+38 (044) 287-89-29

+38 (068) 951-25-13

+38 (050) 550-54-11 

0 (800) 504-425 – БЕЗКОШТОВНО!

Електронні звернення можна надсилати на скриньку vstup2019@mon.gov.ua

Додаткові телефони:

директорат професійної освіти МОН (питання вступу до закладів ПТО):

+38 (044) 287-89-14;

директорат дошкільної та шкільної освіти МОН (питання щодо документів про середню освіту):

+38 (044) 481-47-67;

ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс” (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Електронні звернення можна надсилати на скриньку: ez@inforesurs.gov.ua

Фонд “Відкрита політика” (консультації щодо вступу з Криму та Донбасу)

0 (800) 50-45-70 – БЕЗКОШТОВНО!

+38 (068) 951-25-13

+38 (097) 983-65-91

+38 (095) 875-74-99

+38 (050) 550-54-11 (Viber/Telegram/WhatsApp/)

Skype: Dostupna Osvita UA

Урядовий контактний центр

1545

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

1. Для розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки утворюється апеляційна комісія відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі змінами).

2. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії підписується ректором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки не пізніше 01 березня.

Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.

При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід університету.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти і наукових установ України.

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами оплати праці відповідно до чинних нормативно-правових актів України.

3. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі − апеляція), повинна подаватись у письмовій формі особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки (результатів співбесіди, комп’ютерного тестування, прослуховування, перегляду, виконання) відповідно до графіка роботи приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на період вступної кампанії 2019 року.

Апеляція подається до секретаріату приймальної комісії та розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника апеляційною комісією.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

4. Апеляцію на результати вступного випробування вступник подає особисто у письмовій формі до секретаріату приймальної комісії (каб. А-101 головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, просп. Волі, 13), де її реєструє у відповідному журналі старший технічний секретар або його заступник.

5. Апеляція повинна бути обґрунтованою.

6. Апеляції з питань відсторонення від вступних випробувань не розглядаються.

7. Голова апеляційної комісії готує робочі матеріали при підготовці до засідання апеляційної комісії.

8. Апеляційна комісія проводить розгляд апеляцій у період проведення вступних випробувань щоденно з 18-ї години у приміщенні головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (просп. Волі, 13).

9. На засіданні апеляційної комісії ведеться протокол, який підписують голова і члени апеляційної комісії. Вступник ознайомлюється з рішенням апеляційної комісії, що засвідчує своїм підписом.

10. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням приймальної комісії.

11. Рішення апеляційної комісії після його затвердження приймальною комісією оголошується на дошці інформації (інформаційному стенді приймальної комісії). 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2019 році

(витяг) 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

− для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти − у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

−     для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 “Право” − у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

−     для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) − у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому, цими Правилами прийому) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

−     для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з інших спеціальностей − у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)). У 2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року;

−     для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста − у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування відповідно до Правил прийому. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років;

−     в інших випадках − у формах, встановлених цими Правилами прийому.

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра − з двох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку до цих Правил прийому.

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, причому першим конкурсним предметом є українська мова і література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором університету, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). Творчі заліки для небюджетних конкурсних пропозицій встановлюються закладами вищої освіти самостійно.

Для небюджетних конкурсних пропозицій може використовуватись перелік конкурсних предметів, які передбачені для відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 “Право”:

− результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

− результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2) для вступу на спеціальності 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальності галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”);

− результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Умовами прийому, цими Правилами прийому);

− результати фахового вступного випробування;

3) для вступу за іншими спеціальностями:

− результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань.

7.5. Особа може вступити до Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

7.8. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ;

для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,

де П1, П2 − оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 − оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А − середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200 (додаток до Правил прийому); ОУ − бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються університетом з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 − для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” та спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Невід’ємні вагові коефіцієнти для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями встановлені цими Правилами прийому (див. додаток).

Бал за успішне закінчення підготовчих курсів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки для вступу до нього розраховується особам, які успішно закінчили підготовчі курси університету (за результатами підсумкової атестації). Підсумкова атестація здійснюється з використанням шкали оцінювання від 100 до 200 балів. Успішним вважається закінчення підготовчих курсів з кількістю балів не менше, ніж 150.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 “Середня освіта (Фізична культура)” та 017 “Фізична культура і спорт” останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів − членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 “Міжнародні відносини”). Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві; 1,04 − у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 − в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 − в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 − для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 − в інших випадках;

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, 1,00 − в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 − оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 − оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 − оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей;

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 − оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 − оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 − оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники); П3 складається із суми двох показників: 1) середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (максимальний показник – 15 балів) і 2) додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальний показник – 5 балів). Сумарна максимальна кількість балів за показником П3 становить 20 балів.

Порядок розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення визначено пунктом 7.9 цих Правил прийому;

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 − оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури, П2 − оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

5) в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до цих Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на 1,05) до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) та спеціальності 081 “Право”) конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 − оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 − оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 − оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів); П3 складається із суми двох показників: 1) середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (максимальний показник – 15 балів) і 2) додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальний показник – 5 балів). Сумарна максимальна кількість балів за показником П3 становить 20 балів.

7.9. При розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, виставлені за 5-бальною системою (шкалою) оцінювання знань.

Середній бал визначається:

–      для вступників для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра (магістра) – за додатком до диплома бакалавра;

–     для вступників для здобуття ступеня магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – за додатком до диплома бакалавра (за наявності) або диплома спеціаліста (якщо диплом бакалавра не видавався). 

Розрахунок середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, здійснюється за формулою:

Середній бал (СБ) = СА х 3,

де СА – середнє арифметичне оцінок документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

Для цілей розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, застосовується показник СА – середнє арифметичне оцінок документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

СА розраховується шляхом додавання усіх підсумкових оцінок, виставлених у додатку до відповідного диплома. Отримана кількість балів (сума) ділиться на кількість навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, підсумкові оцінки з яких додавалися.

Для вступників, у яких оцінки в додатку до відповідного диплома виставлені за 5-бальною шкалою, розрахунок СА документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, здійснюється за 5-бальною системою (шкалою) оцінювання знань. Максимальний середній бал може становити 5.

Для вступників, у яких оцінки в додатку до відповідного диплома виставлені за 5-бальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”), середнє арифметичне (СА) розраховується шляхом додавання усіх підсумкових оцінок, виставлених у додатку до відповідного диплома. Отримана кількість балів (сума) ділиться на кількість навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, підсумкові оцінки з яких додавалися.

Для вступників, у яких оцінки в додатку до відповідного диплома виставлені за 100-бальною шкалою ЕCTS, попередньо здійснюється переведення бала з предметів у 5-бальну шкалу (А – 5 балів (відповідає 100-90 балам), ВС – 4 бали (відповідає 89-75 балам), DE – 3 бали (відповідає 74-60 балам)). Отримана кількість балів (сума) ділиться на кількість навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, підсумкові оцінки з яких додавалися (СА). Максимальний середній бал може становити 5.

В додатках до дипломів додаються усі оцінки (без поділу на заліки та екзамени), виставлені за 100-бальною шкалою ЕCTS. В  додатках до дипломів додаються лише бали, які не містять записів “зараховано”, “складено” тощо (виставлені за 5-бальною або 100-бальною шкалою). Предмети (дисципліни), за якими зроблено запис “зараховано”, “складено” тощо без зазначення оцінки (за усіма шкалами оцінювання), у загальну кількість не враховуються.

Розрахунок середнього арифметичного оцінок документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) проводиться із заокругленням з точністю до 0,001.

Максимальний показник середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (СБ), становить 15 балів.

Розрахунок середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, проводиться із заокругленням з точністю до 0,001.

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 5 балів загалом. Рішення про нарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після  прийняття фахового вступного випробування у випадках, передбачених цими Правилами прийому. 

Навчальні та наукові досягнення[1]

Код

Бали

Диплом переможця та призера (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни та спеціальності або II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, проведених у поточному навчальному році.

1

5

Опублікована наукова стаття у фаховому виданні відповідно до Переліку наукових фахових видань України, стаття у закордонному науковому журналі (враховується не більше як 2 статті).

2

2

Участь у міжнародних або всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, яка підтверджена опублікованими тезами доповіді (враховується не більше 5 опублікованих тез доповідей ).

3

1

Вступникам спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, які є переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, учасниками Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, майстрами спорту України  міжнародного класу, майстрами спорту України додаткові бали нараховуються у обсязі 5 балів.

Додаткові бали нараховуються вступникам спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 025 “Музичне мистецтво”:  лауреати (призери) всеукраїнських мистецьких конкурсів за відповідною спеціальністю (1 бал), міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок за відповідною спеціальністю (2 бали). За наведеними підставами вступнику може бути нараховано не більше 5 балів загалом.

Додаткові бали можуть нараховуватися за усіма спеціальностями, за якими здійснюється вступ на навчання з дотриманням загальних вимог, встановлених цими Правилами прийому.

Максимальний показник додаткових балів за навчальні та наукові досягнення становить 5 балів.

За письмовою заявою вступника для здобуття ступеня магістра його результати вступного іспиту з іноземної мови можуть бути зараховані як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за цією ж спеціальністю іншої форми здобуття освіти або за іншою спеціальністю.

За письмовою заявою вступника для здобуття ступеня магістра його результати фахового вступного випробування можуть бути зараховані як результати фахового вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за цією ж спеціальністю іншої форми здобуття освіти.

Фахове вступне випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться у формі комп’ютерного тестування. Фахове вступне випробування може проводитися в інших формах, передбачених цими Правилами прийому.

7.10. Особа може вступити до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

За результатами додаткових вступних випробувань приймається рішення про рівень фахової підготовки, здатність вступника до засвоєння відповідної освітньої програми та допуску до інших (у тому числі фахових) випробувань.

Додаткове вступне випробування проводиться у формі комп’ютерного тестування зі спеціальності й оцінюється за шкалою “достатньо”/“недостатньо”. Результат додаткового вступного випробування у формі тесту зі спеціальності визначається за шкалою від 100 до 110 балів й оцінюється за шкалою “достатньо”/“недостатньо”. Складання додаткового вступного випробування з результатом не менше 101 бала оцінюється категорією “достатньо”.

За умови успішного проходження тесту зі спеціальності, конкурсний бал такої категорії вступників обчислюється відповідно до положень цього розділу Правил прийому. 

Вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей встановлюються відповідним положенням, затвердженим вченою радою університету.

7.11. Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (крім здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П,

де П – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). 

Результат фахового вступного випробування для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахове вступне випробування проводиться у формі комп’ютерного тестування. Фахове вступне випробування може проводитися в інших формах, передбачених цими Правилами прийому.

7.12. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7.13. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки у цих Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 130 балів:

−     для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”;

−     для спеціальностей галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини”.

7.14. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

7.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.17. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається Положенням про апеляційну комісію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі − апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція подається до секретаріату приймальної комісії та розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

− зарахування за співбесідою;

−        участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

−     зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 або квотою-4 на місця державного або регіонального замовлення;

−     зарахування за квотою-3 на місця регіонального замовлення;

−     переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами прийому, цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;

−     переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

− особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

−     особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

−     особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб”).

8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

− особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

−        діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2019 років − з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”).

8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

− особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2018 років − з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”).

Для вступників з числа  осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти.

8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

− особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2019 років − з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”).

8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до уповноважених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (зокрема, усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, Мінкультури, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

− особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах “Крим−Україна” або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”).

8.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

− громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

8.8. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

− особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;

−     громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8.9. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-3 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”):

− особи, що здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти певної адміністративно-територіальної одиниці, − під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

8.10. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”):

− особи, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту” та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-4.

8.11. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2−8.6, 8.9 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1)      діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2)              діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3)              діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.

8.13. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

− особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

−     особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

−     діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

−     шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

−     особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2–8.7 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: “Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб”).

8.14. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

− особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

−     діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

8.15. Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 “Право” беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

− особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

−     особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101–0104, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

−     вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня). 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 
[1] олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності спеціальності, за якою вступає особа.