Головна / Публікації / Важлива інформація для абітурієнтів

Важлива інформація для абітурієнтів

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки працює консультаційний центр, де можна отримати допомогу в створенні електронного кабінету вступника, оформленні електронної заяви до будь-якого ЗВО України. 

Адреса консультаційного центру: 

м. Луцьк, просп. Волі, 13, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, головний корпус, поверх 2 (кімната 227); 

телефон: (0332) 24-84-31. 

Е-mail: prycom@eenu.edu.ua. 

Режим роботи центру: 

понеділок – п'ятниця: з 9.00 до 18.00, 

субота: з 9.00 до 13.00.


Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки звертає Вашу увагу на те, що прийом заяв та документів для осіб, які проходять  творчі конкурси (малюнок, хореографія, музичні дисципліни, загальна фізична підготовка) на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання закінчується о 18.00 годині 20 липня 2018 р.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). 

Приймальна комісія


 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, які вступають на навчання на основі співбесіди та вступних іспитів в університеті! 

Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки звертає Вашу увагу на те, що прийом заяв та документів на денну й заочну форми навчання від осіб, які вступають на навчання на основі співбесіди, вступних іспитів в університеті, закінчується о 18.00 годині 20 липня 2018 р.

 Приймальна комісія


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ПАПЕРОВИХ ЗАЯВ ДО ВИШУ 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

− для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому, Правил прийому; 

− для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому, Правил прийому; 

− для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому; 

− за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

−  у разі подання іноземного документа про освіту; 

− у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

− у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж із чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежуються. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згідно з Порядком подання та розгляду заяв у електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378. 

Для подання заяви в електронній формі вступник повинен заповнити у режимі онлайн електронну форму на сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/  

Приймальна комісія