Головна / Публікації / Валентин Малиновський презентував свої праці громадськості

Валентин Малиновський презентував свої праці громадськості

17 січня відбулася презентація праць Валентина Малиновського – доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, академіка Академії політичних наук, зокрема підручника «Публічна служба в Україні» і Біобібліографічного покажчика до 60-річчя з дня народження вченого.

Підручник «Публічна служба в Україні» автор присвятив 100-річчю державної служби України, започаткованої 1918 року в Українській Державі Гетьмана Павла Скоропадського. У ньому систематизовано знання з теорії та історії публічної служби в Україні в контексті новітніх підходів. Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам публічної служби та практичним компонентам цього соціально-правового інституту та виду професійної діяльності.

На основі сучасних наукових підходів розкрито поняття і сутність публічної служби та висвітлено столітню історію вітчизняного інституту державної служби. Ґрунтуючись на національній моделі та законодавчому забезпеченні, автор запропонував оригінальну класифікацію публічної служби в Україні. Докладно висвітлено кожен вид публічної служби з урахуванням новітньої законодавчої бази.

Важлива перевага підручника – відсутність його аналогів на вітчизняному книжковому ринку. На основі попередніх напрацювань у сфері управлінської довідкової літератури сформовано предметний покажчик, в якому, окрім законодавчих визначень понять, розміщені розроблені автором нові терміни, відсутні у вітчизняній літературі. Лаконічність і оригінальність подання матеріалу робить його доступним для студентів, аспірантів, викладачів, публічних службовців, які прагнуть здобути сучасні знання у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».


Підручник відповідає змісту навчальних дисциплін «Державна служба», «Державне управління», окремих змістовних модулів дисциплін «Місцеве самоврядування», «Вступ до спеціальності», що передбачені навчальним планом, і розрахований на студентів магістратур спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».


Біобібліографічний покажчик присвячений життю і діяльності Валентина Малиновського. Хронологічний покажчик наукових праць включає перелік авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня, одноосібні та колективні монографії, публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях і семінарах, газетні публікації та інтерв’ю, рецензування наукових праць та участь у роботі редколегій наукових журналів та збірників, які розкривають аспекти діяльності вченого впродовж 1990–2018 рр., а також 402 позиції, серед яких 10 одноосібних монографій професора та 24 колективні монографії, в яких він співавтор.


У презентації взяли участь представники місцевих органів влади, викладачі та аспіранти СНУ імені Лесі Українки та Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, ЗМІ області, у режимі відеоконференцзв’язку – фахівці регіональних центрів підвищення кваліфікації, науковці та студенти вищих закладів освіти Херсона, Чернівців, Чернігова.

Проректор з наукової роботи та інновацій Андрій Бояр вручив автору Золотий нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки за особистий внесок у розвиток університету та з нагоди ювілею.

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело