Головна / Публікації / СНУ імені Лесі Українки і Гданська політехніка провели наукові заходи на Світязі

СНУ імені Лесі Українки і Гданська політехніка провели наукові заходи на Світязі

1–5 червня на базі практик табору «Гарт» відбувся об’єднаний науковий захід: IX Міжнародна наукова конференція «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» (РНАОПМ-2018) та І Волинсько-Поморська міждисциплінарна літня школа «Мистецтво та наука» (ВПМЛШ-2018), організована кафедрами експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій, теоретичної та математичної фізики, хімічним факультетом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Гданською політехнікою, м. Гданськ.

Актуальність обраної проблематики для проведення конференції не викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування і розвитку науки на сучасному етапі є зростання ролі наукоємних ідей та застосування набутих знань на практиці. Вже десятки років науковці та студентська молодь СНУ імені Лесі Українки проводять дослідження в галузі фізики твердого тіла.

У роботі наукової конференції взяли участь відомі науковці України, Польщі, Білорусі, Росії та України: Володимир Юхимчук – керівник відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України, професори Академії імені Я. Длуґоша у м. Ченстохов Іван Кітик, Міхал Пясецький, Артур Войцеховський та інші. Також активну участь виявили молоді науковці України, аспіранти і студенти провідних вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів та установ, зокрема Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету водного господарства і природокористування м. Рівне, Луцького національного технічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Ужгородського національного університету, Yanka Kupala Grodno State University, Belarus, Рівненського державного гуманітарного університету, Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАНУ (Львів), Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (Київ), Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України (Київ), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Institute of Physics, J. Dlugosz University Czestochowa (Poland), Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Yaroslavl branch of the Institute of physics and technology of RAS Yaroslavl, Gdansk University of Technology Gdansk (Poland), Brest Technical University та ін.

Робота конференції традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій із поміркованою полемікою та великим зацікавленням як досвідчених, так і молодих вчених. Тематичні напрями засідань: релаксаційно-оптичні процеси, в тому числі фотохімічні  й т.п.; нелінійно- та акусто-оптичні процеси; нові матеріали для оптоелектроніки; застосування релаксаційно- та нелінійно-оптичних процесів у технології, промисловості та освіті; нові методи й обладнання для релаксаційно- та нелінійно-оптичних явищ і процесів, мистецтво, цивілізації та технології; сучасний інженерний дизайн; мистецтво та комп’ютинг. Також було організовано екскурсію «Дикими стежками Світязя».

Прикметно, всього заявлено 113 доповідей, серед них 40 пленарні і 73 – стендові. 

У зв’язку з актуальністю порушених питань за результатами конференції була опублікована збірка матеріалів тез і доповідей учасників конференції.

Факультет інформаційних систем, фізики та математики

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело