Головна / Публікації / Процедура реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для вступу до магістратури

Процедура реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для вступу до магістратури

Шановні вступники до магістратури! У зв’язку з продовженням карантину до 11 травня 2020 року реєстрація для складання ЄВІ (єдиного вступного іспиту з іноземної мови) та ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування) триватиме з 9 год. 00 хв. 12 травня до 18 год. 00 хв. 5 червня 2020 року.

 

*ЄВІ потрібно складати для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за такими спеціальностями: 

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;

- 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»;

- 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;

- 031 «Релігієзнавство»;

- 032 «Історія та археологія»;

- 033 «Філософія»;

- 034 «Культурологія»;

- 035.01 «Українська мова та література»;

- 035.033 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська»;

- 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»;

- 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»;

- 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька»;

- 035.10 «Прикладна лінгвістика»;

- 051 «Економіка»;

- 052 «Політологія»;

- 053 «Психологія»;

- 054 «Соціологія»;

- 061 «Журналістика»;

- 071 «Облік і оподаткування»;

 - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

- 073 «Менеджмент»;

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

- 091 «Біологія»;

- 101 «Екологія»;

- 102 «Хімія»;

- 103 «Науки про Землю»;

- 104 «Фізика та астрономія»;

- 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»;

- 106 «Географія»;

- 111 «Математика»;

- 122 «Комп’ютерні науки»;

- 193 «Геодезія та землеустрій»;

- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;

- 231 «Соціальна робота»;

- 241 «Готельно-ресторанна справа»;

- 242 «Туризм»;

- 281 «Публічне управління та адміністрування»;

- 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;

- 292 «Міжнародні економічні відносини».


*Всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальністю 081 «Право», повинні взяти участь у ЄВІ та ЄФВВ. 


УВАГА!!! Особа, яка хоче подавати в подальшому документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 Право та ще якоюсь іншою спеціальністю (спеціальностями), реєструється одночасно на ЄВІ та ЄФВВ ОДИН РАЗ, вказуючи в заяві-анкеті спеціальність 081 Право.  

 

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНЕНО

З метою реєстрації для складання ЄВІ/ЄФВВ абітурієнту потрібно надіслати на електронну пошту відбіркової комісії на відповідному факультеті (перелік факультетів з електронними поштами додається) скановані копії або фотокопії наступних документів:

  1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок заяви-анкети додається);
  2. документа, що посвідчує особу;
  3. облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  4. документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які закінчили навчання в минулих роках);
  5. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО);
  6. фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  7. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ).

 

ВАЖЛИВО! У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові вступника, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).


Представник приймальної (відбіркової) комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення й надасть відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи). У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Якщо в екзаменаційному листку Ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії для з’ясування ситуації. Оригінал екзаменаційного листка зберігається в приймальній комісії та видається вступнику особисто. Екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, якщо вступник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж після перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, технічний секретар  приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.


Зауважимо: якщо ж вступник не має доступу до електронних ресурсів і приймальна комісія закладу вищої освіти працює з відвідувачами, зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ можна в приймальній комісії. Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки знаходиться за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, 13; каб. 101; тел.: (0332) 24-84-31.


УВАГА! Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія

При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов'язкове