Головна / Публікації / Про фізичну активність і її роль у покращенні якості життя людини

Про фізичну активність і її роль у покращенні якості життя людини

22–24 травня 2018 року в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на базі табору практик «Гарт» (с. Світязь, Шацький район, Волинська область) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична активність і якість життя людини».

Місія конференції – залучити науковців до обґрунтування місця і значення фізичної активності в поліпшенні якості життя людини. У програмі конференції: пленарні та секційні засідання, представлення постерів, обговорення доповідей, майстер-класи, екскурсії.

У роботі конференції взяли участь: перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Анатолій Цьось (голова наукового комітету); доктор габілітований, професор, директор Інституту фізичного виховання, рекреації та фізичної терапії Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Яцек Вонщік (заступник голови); доктор габілітований, професор, декан педагогічного факультету Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Елігіуш Малолєпши; доктор, заступник директора Інституту фізичного виховання, рекреації та фізичної терапії Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Тереза Малолєпши; ад’юнкт кафедри туризму та рекреації Інституту фізичного виховання, туристики і фізичної терапії в м. Седльце (Польща) Анджей Сорока; доктори педагогічних наук, професори Університету Яна Кохановського в Кельцах, Філія в Петрикові Трибунальському (Польща) Едуард Вільчковський та Володимир Пасічник; доктори наук з фізичного виховання і спорту, професори Національного університету фізичного виховання і спорту України Оксана Шинкарук, Ольга Борисова та Ірина Когут; доктор наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Іванна Боднар, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент Юлія Павлова та доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Марія Мазепа; декан факультету фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» Ярослав Яців; декан факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван Стасюк; доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Віктор Костюкевич; доктори педагогічних наук, професори Національного університету «Чернігівського колегіуму» імені Т. Г. Шевченка Олександр Проніков та Наталія Терентьєва; Президент Nordic Walking (Польща) Мартін Шульц та міжнародний інструктор Лукаш Вітчук. Загалом були присутні представники 27 закладів вищої освіти.

У вступному слові Анатолій Цьось зазначив, що, за визначенням Усесвітньої організації охорони здоров’я, якість життя – це становлення людиною свого місця в житті у контексті культури та системи цінностей, в яких вона живе, і у зв’язку із завданнями, очікуваннями, стандартами та інтересами цієї людини. Тобто, якість життя кожна людина визначає особисто для себе, наскільки вона добре себе почуває фізично, емоційно, наскільки вона задоволена своїм добробутом, працею, друзями, сім’єю, політикою держави. Загалом якість життя людини у сучасних дослідженнях розглядається як інтегральна характеристика її стану, що складається з фізичного і психологічного компонентів. Кожен із компонентів, зі свого боку, включає окремі складники, зокрема фізичний – можливість виконання фізичної роботи, здатність до самообслуговування; психологічний – тривогу, депресію, поведінку. Їх всебічне вивчення дозволяє визначити рівень якості життя як окремої особи, так і цілих груп та встановити, за рахунок якого складника він підвищується чи знижується.


Доктор габілітований, професор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Елігіуш Малолєпши представив стан досліджень з історії фізичної культури та туризму на Волині у 1921–1939 роках. Дослідження показало необхідність вивчення історії фізичної активності. Основний акцент це –  діяльність організацій та соціальних товариств, Гімнастичне товариство «Сокіл», Волинська спілка сільської молоді, Асоціація стрільців.


Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Олександра Дубогай та її колеги – методист фізичної культури відділу виховної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Олег Дикий і директор Луковичівської ЗОШ І–ІІІ ступеня Руслан Федотович доповідали про шляхи реалізації технології «Навчання в русі» в закладах освіти. Зазначалося, що удосконалити та зміцнити здоров’я дітей можна за допомогою комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди. Враховуючи, що прояв більшості відхилень у стані здоров’я дітей (порушення постави та сколіози, вегето-судинна дистонія, неврози, захворювання жовчного міхура, розвиток короткозорості тощо) пов’язаний з великим розумовим навантаженням на фоні зниженого обсягу рухової активності, одним з альтернативних підходів для зняття загальної втоми та перевтоми й поліпшення ефективності засвоєння навчального матеріалу є дидактична модель «навчання в русі». Технологія «навчання в русі» сприяє створенню таких умов освітнього середовища, які стимулюють засвоєння нових знань у процесі впровадження освітньо-рухових методик, сприяючи виникненню критичного моменту уроку та стимулюючи виникнення імпульсу для творчого мислення, спонукаючи учнів до виконання знайомих їм дій у новій послідовності.

Про зміни якості життя людей похилого віку в Україні розповіла доктор наук з фізичного виховання та спорту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Юлія Павлова. За прогнозами ВООЗ, до 2050 р. кількість людей похилого віку становитиме 2 млрд чоловік. У порівнянні з демографічними даними 1950 року кількість 60-річних людей збільшиться в десять разів. На сьогоднішній день особливо актуальним є необхідність підтримувати незалежність, підвищити рівень соціальної активності, покращити якість життя людей похилого віку. Завдяки очікуванням високого рівня добробуту в літньому віці та спрямованості державної політики на скорочення витрат на охорону здоров’я, нові ідеї для вирішення фізичних, психологічних та соціальних проблем літніх людей викликають значний інтерес.


У межах конференції було проведено Міжнародний семінар-тренінг «Nordic Walking» (Скандинавська ходьба), організований Міжнародною федерацією з «Nordic Walking». 

За результатами конференції опубліковано тези доповідей, а також частину наукових праць у збірнику «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві». 

Ольга РОДА, 

доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело