Головна / Публікації / Про фах документознавця у питаннях та відповідях

Про фах документознавця у питаннях та відповідях

Освітня програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» викликає у абітурієнтів та їхніх батьків питання, які саме знання і вміння набудуть студенти за час навчання і в яких галузях зможуть їх застосувати, тож відповідаємо. 

Що потрібно знати абітурієнтам, які обирають освітню програму «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітичну діяльність»?

– Наші студенти повинні любити працювати з управлінською інформацією та документами, проявляти великий інтерес до аналітичної діяльності. Ми докладаємо зусилля і прагнемо, щоб молодь розвивала комунікативні уміння, логічне мислення та професійні компетенції.

Це нова освітня програма, орієнтована на підготовку фахівців, готових розробляти, втілювати й забезпечувати функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування. Програмою передбачено отримання практичних навичок з проектування систем управління документами та їх зберігання. Випускники набудуть ключових компетенцій, необхідних для роботи у сфері організації та управління системами електронного документообігу, організації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, впровадження технологій «електронного урядування», організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій. 

Які основні переваги надає вибір освітньої програми «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» в умовах сучасного інформаційного розвитку?

– Багаторічна праця, направлена на вирішення завдань швидкого, а головне, сучасного пошуку необхідного документу, спонукала до появи нових понять, таких як «електронний документ» і «електронний документообіг», які представляють собою важливі складові інформаційної системи та відповідають за управління.

На сьогодні система документообігу націлена на автоматизацію процесів обробки і збереження паперових документів, фактично єдиних «законних» засобів фіксації інформації. Однак як тільки правові проблеми введення електронного документообігу були вирішені, розпочався поступовий перехід на електронні системи управління документообігом і тепер сучасні фахівці з інформаційної справи стали важливою ланкою в організації і управлінні документаційної інформаційної діяльності. 

Що включає в себе інформаційна діяльність?

 – Відповідно до законодавства України інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави завдяки створенню інформаційних центрів, інформаційно-аналітичних служб, відділів аналізу документної інформації, центрів інформації та документації, служб комерційної інформації, інформаційних систем, мереж, баз і банків даних. Основними видами інформаційної діяльності є:

  • одержання інформації;
  • її використання;
  • поширення;
  • зберігання інформації.

Можна виділити три блоки інформації: управлінська, внутрішня документна інформація організації і видавнича (книги, періодичні видання). Ефективне використання всіх видів інформації вимагає її упорядкування, створення і використання інформаційних ресурсів, формування й управління інформацією та інформаційними системами. Все це входить до функціональних повноважень документознавця-менеджера інформаційних систем. 

Які предмети вивчають студенти-документознавці? 

– Перелік дисциплін сформовано таким чином, щоб випускник максимально пристосувався до будь-яких вимог роботодавця та знайшов себе на ринку праці.

Зв’язок із сучасними умовами праці забезпечується через організацію навчання у двох напрямах: теоретичному й практичному. Основу програми підготовки складають дисципліни в галузі інформаційної діяльності, документознавства, права, інформаційних технологій, комунікацій та економіки. Такий підхід забезпечує формування широкого спектру компетенцій випускників і дозволяє їм бути не тільки успішними фахівцями-практиками, а й продовжити навчання в магістратурі.

Випускники набудуть професійних компетенцій у сфері документаційного забезпечення управління та інформаційних технологій; оволодіють практичними навичками кадрового діловодства, стандартизації та уніфікації документів в організації тощо. 

Де і ким зможуть працевлаштовуватися випускники цієї освітньої програми?

– Спеціаліст із документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності зможе:

працювати як організатор і виконавець у галузі інформаційної діяльності в державній і недержавній адміністративній сферах;

відповідати за сучасну організацію документопотоків, технічні засоби обробки внутрішньої та зовнішньої документації;

проводити експертизу та оцінку ефективності діяльності учасників ринкових відносин щодо доцільності та достатності інформаційного забезпечення;

вести пошук і аналітико-синтетичну переробку інформації.

Фаховий рівень підготовки дає можливість випускнику реалізувати себе на ринку праці як: фахівець з інформаційної діяльності; документознавець; менеджер з інформаційно-аналітичних структур; фахівець з інформаційного забезпечення управління; спеціаліст кадрової служби; референт. 

Які майбутні місця їхньої роботи?

– Oргани виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, засоби масової інформації, науково-дослідні та науково-освітні установи, банки і бізнес-структури, служби документаційного та інформаційного забезпечення, відділи (організації) електронного постачання документів, державні та відомчі архіви, сфера консалтингових послуг і аутсорсингу.

Серед випускників кафедри – співробітники служб документаційного забезпечення управління, інформаційних відділів та управлінь кадрів; архівних служб, офіс-менеджери, секретарі-референти, помічники керівника. 

Багато людей ототожнює документознавство з діловодством, а іноді з правознавством. Чи це так?

– «Актуальний» фахівець з інформаційної діяльності – це, насамперед, фахівець з інформаційного забезпечення управління, інформаційного менеджменту! На сьогодні система документообігу націлена на автоматизацію процесів обробки і збереження паперових документів, фактично єдиних «законних» засобів фіксації інформації. Однак як тільки правові проблеми введення електронного документообігу були вирішені, став відбуватися поступовий перехід на електронні системи управління документообігом і тепер сучасні фахівці з інформаційної, бібліотечної, архівної справи стали важливою ланкою в організації і управлінні документної інформаційної діяльності.

Хто може йти навчатися та здобувати освітній ступінь «магістр» за освітньою програмою «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»?

– Цільова аудиторія програми:

бакалаври та спеціалісти факультетів економічних напрямів підготовки, соціальних наук, інформаційних технологій юридичних, педагогічних, гуманітарних і класичних університетів та ін.;

випускники технічних, економічних і юридичних вищих навчальних закладів;

підприємці, менеджери з вищою економічною, педагогічною, юридичною, технічною освітою;

державні службовці (публічні посадові особи) з вищою економічною, педагогічною, юридичною, технічною освітою;

інші категорії громадян з вищою економічною, педагогічною, юридичною, технічною освітою (співробітники бізнес-структур, тимчасово безробітні та частково зайняті та ін.). 

 Яким є студентське життя майбутніх фахівців з документаційного забезпечення управління та інформаційно-аналітичної діяльності?

– Студентське життя – це участь у студентському самоврядуванні, конференціях, фестивалях науки; реальна можливість отримання грандів в Україні та за кордоном; цікаві знайомства, захоплюючі поїздки та екскурсії. 

Наша адреса у соціальних мережах: https://www.facebook.com/dokumentoznavstvo/ (Документознавство СНУ імені Лесі Українки). 

Наш контактний телефон: +38 0502390883; 0955126173. 

Кафедра документознавства і музейної справи

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело