Головна / Публікації / Основні тези виступу ректора Ігоря Коцана під час ХІІ Форуму Європа–Україна

Основні тези виступу ректора Ігоря Коцана під час ХІІ Форуму Європа–Україна

Під час свого виступу на ХІІ Форумі Європа–Україна ректор СНУ імені Лесі Українки Ігор Коцан проаналізував поточну освітню ситуацію в Україні та світі, зокрема закцентував на таких тенденціях, як-от:

  • зростання популярності вищої освіти. Так, у 1970 р. у світі навчалося 28,5 млн студентів, у 2007 – 150 млн; щороку їх кількість збільшується принаймні на 5 млн;
  • зростання частки мобільних студентів, які отримують освіту за кордоном (сьогодні – 5 млн);
  • зростання мобільності викладачів і їх міжнародна зорієнтованість;
  • за останні 20 років удвічі зросла кількість спільних міжнародних публікацій авторів із різних країн, а також рівень фінансування досліджень із міжнародних фондів (зокрема, фондів ЄС);
  • посилення ролі приватних коштів на розробки й освіту (наприклад, із 2000 р. у країнах ОЕСР – з 20 % до 28 %).

Ректор СНУ наголосив, що інтеграція до ЄС – це не лише перспектива, а й низка викликів, зокрема перед освітянами. Це, насамперед, зацікавлення європейських працедавців у людських ресурсах із України й інтерес випускників українських шкіл до навчання у європейських університетах, посилення інтеграції українського бізнесу з ринком ЄС, а отже, й зростання попиту всередині України на людські ресурси з відповідними мовними та комунікаційними компетенціями.

«Ми вивчаємо досвід європейських рейтингових закладів вищої освіти й розуміємо, що через 5–7 років усе це буде реальністю в Україні. Тому минулоріч на основі рішень Відділення вищої освіти НАПН України, широкомасштабного круглого столу ‘‘Університет 3.0. Місія і реальність’’ і під координуванням МОН України СНУ імені Лесі Українки став базою пілотного проекту з апробації університету нової формації. Це вищий заклад освіти, який продукує інтегроване освітнє, науково-дослідницьке та підприємницьке середовище, синергію “освіта – наука – інновація – комерціалізація”», – розповів Ігор Ярославович.

Задля цього в СНУ імені Лесі Українки вже зроблено перші кроки:

  • відкрито навчально-сервісний центр «Academ-Business Hub», який функціонує на основі акселерації співпраці між владою, університетом і бізнесом;
  • заплановано створення навчально-наукового центру з підготовки висококваліфікованих спеціалістів для роботи на підприємствах із іноземними інвестиціями (Німеччина, Польща), які уже працюють на території України, а також для потенційних іноземних роботодавців, які планують розвивати власний бізнес у нашій країні;
  • відбувається впровадження практики партнерства з компаніями-працедавцями, аби студенти вдосконалювали свої soft skills;
  • погоджуються програми стажування викладачів у компаніях для набуття практичного досвіду.

Підсумовуючи сказане, Ігор Ярославович наголосив на важливій ролі закладів вищої освіти у розбудові держави: «Сьогодні розвиток економіки ґрунтується на двох чинниках – застосуванні новітніх технологій і міжнародній співпраці. Конкурентною перевагою стали інноваційність та ефективність використання інтелектуальних ресурсів в умовах глобалізованих ринків. Інтелектуальні ресурси – це висококваліфіковані спеціалісти, яких готують заклади вищої освіти. Отже, на університет покладено важливу місію – підготовка висококваліфікованих людських ресурсів і результативність наукових досліджень і розробок, що, безперечно, відобразиться на всіх сферах функціонування держави».

Відділ зв’язків із громадськістю

При використанні цієї інформації обов'язкове посилання на першоджерело