Головна / Публікації / Науковці кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства підтримали пропозиції стейкхолдерів щодо покращення навчальних планів

Науковці кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства підтримали пропозиції стейкхолдерів щодо покращення навчальних планів

Науковці кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства підтримали пропозиції стейкхолдерів щодо покращення навчальних планів

30 червня відбулося дистанційне засідання кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства, під час якого обговорили пропозиції стейкхолдерів щодо покращення навчальних планів із спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-наукової програми «Економіка та управління підприємствами».


Надійшло 10 відгуків від зацікавлених сторін, зокрема 7 – від роботодавців, 2 – від науково-педагогічних працівників, 1 – від інших зацікавлених осіб. Основна сфера працедавців – лісомисливське господарство, торгівля, промисловість. Більшість стейкхолдерів зазначили, що в цикл професійної підготовки до нормативних дисциплін доцільно додати «Управління соціально-орієнтованим підприємництвом» й «Інституційну теорію бухгалтерського обліку», у вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки – «Економіку галузевих ринків» і «Прикладну економіка». Блок вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки – сформувати з чотирьох дисциплін: дві по шість і дві по три кредиту. Крім того, стейкхолдери підкреслили актуальність запропонованих дисциплін «Підприємництво та комерціалізація інновацій», «Інституційна теорія бухгалтерського обліку», «Сучасна парадигма фінансової безпеки», «Бізнес-моделювання наукових досліджень» й «Аналіз даних».


 

Колектив кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства підтримав зауваження роботодавців і запропонував внести зміни у навчальні плани згідно з вимогами зацікавлених сторін. Оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітнім рівнем доктора філософії ще не прийнятий, то при підготовці навчального плану спиралися на Постанову КМУ № 283 від 03.04.2019 р. «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук», а також рекомендації Національного агентства щодо акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти.

 

Оксана ПОЛІНКЕВИЧ,

завідувач кафедри економіки, безпеки

та інноваційної діяльності підприємства