Головна / Публікації / На кафедрі економіки, безпеки й інноваційної діяльності підприємства працювали експерті комісії, які підтвердили якість підготовки здобувачів вищої освіти

На кафедрі економіки, безпеки й інноваційної діяльності підприємства працювали експерті комісії, які підтвердили якість підготовки здобувачів вищої освіти

Упродовж 16–18 січня на кафедрі економіки, безпеки й інноваційної діяльності підприємства працювали комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю «Менеджмент» у складі докторів економічних наук, професорів А. Штангрети та Г. Козаченко, а також освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у складі доктора економічних наук, професора В. Гринчуцького та кандидата економічних наук, професора В. Козика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до наказу МОН 3101-л від 28.12.2018 р.

У процесі первинної акредитаційної експертизи, ґрунтуючись на пакеті представлених документів, експертна комісія вважає, що навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення, якість підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» й «Управління фінансово-економічною безпекою» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відповідають вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти. Також можна акредитувати вказані освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у СНУ імені Лесі Українки.


Факультет економіки та управління

При використанні цієї інформації обов'язкове посилання на першоджерело