Головна / Публікації / На базі вишу вчені Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України провели секційне засідання щодо важливих питань галузі фізичної культури і спорту

На базі вишу вчені Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України провели секційне засідання щодо важливих питань галузі фізичної культури і спорту

Відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України відбулося на базі практик спортивно-оздоровчого табору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 30–31 жовтня 2018 року.

У роботі секції взяли участь ректори спеціалізованих вищих навчальних закладів, провідні вчені галузі фізичної культури і спорту.

Учасників секції вітав ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан, який зазначив значущість галузі фізичної культури і спорту, наголосив на сучасних проблемах науки та плідній роботі в цьому напрямі науковців, які завітали на захід.


Голова секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор економічних наук, професор, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас зазначив, що секція за час діяльності розглянула низку важливих для галузі спорту питань щодо модернізації освітньої діяльності. Зокрема, розробили та упровадили в навчальний процес заходи з максимального наближення навчання і виховання студента до його сутності, здібностей та врахування його особливостей, що буде сприяти максимальному саморозвитку і самореалізації особистості. Чимало зусиль спрямовують на формування сучасної системи цінностей у студентів, яка сприяла б самореалізації кожного з них, утвердженню національної єдності; підвищенню значущості наук про освіту та фізичну культуру і спорт у реформуванні освіти; здійсненню якісної підготовки науково-педагогічних кадрів; здійсненню відповідної роботи щодо формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі, підготовці закону «Про фізичну реабілітацію». Підкреслив Євгеній Вікторович і необхідність інтелектуалізації спорту.

Про досягнення, проблеми та перспективи реалізації програми «Подвійний диплом» у галузі фізичної культури і спорту доповів член секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Науковець узагальнив власний досвід співробітництва у цьому напрямі з польськими закладами вищої освіти.

Присутній на заході доктор габілітований, професор, директор інституту фізичного виховання, туристики і фізичної терапії Університету гуманістично-природничого ім. Яна Длугоша в Ченстоховій (Польща), головний редактор журналу «Physical Activity Revie» Яцек Вонщік розповів на прикладі очолюваного ним видання, як просувати фахові збірники в міжнародні наукометричні бази та безпосередньо в базу даних Scopus.

Продовженням обговорення проблем галузі фізичної культури і спорту був виступ доктора наук з фізичного виховання, професора, проректора з наукової діяльності Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Наталії Москаленко, присвячений Новій українській школі як школі ЄС. Наталія Василівна зазначила, що реформування змісту загальної середньої освіти передбачає розроблення принципово нових державних стандартів загальної середньої освіти, які повинні ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності. Ключовими компетентностями, визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року є спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні та громадянські компетентності, підприємливість і фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.

За ініціативи Комітету з фізичного виховання МОНУ на обговорення висунули проект Положення про Центр студентського спорту закладу вищої освітти. Член Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ Ольга Борисова ознайомила з основними розділами Положення, підкреслила необхідність таких центрів у закладах вищої освіти для розвитку спорту та впровадження рухової активності серед молоді.

Заступник голови Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ Мирослав Дутчак доповів про сучасний розвиток електронного спорту у світі та в Україні, про проведення Всеукраїнських змагань з електронного спорту серед здобувачів вищої освіти «Ukrainian University Open 2018», присвячених Міжнародному дню студентів та запросив всі заклади вищої освіти взяти участь у цьому заході. Крім того, Мирослав Васильович висунув на обговорення питання про прийняття нового члена до складу Секції – доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора, проректора з наукової діяльності Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Наталію Москаленко. Учасники засідання підтримали цю пропозицію і привітали колегу з обранням до складу Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ.

Стосовно інших питань, то, за результатами засідання секції, ухвалили рішення щодо заснування та реєстрації електронного наукового журналу англійською мовою, засновниками якого стануть спеціалізовані заклади вищої освіти, з подальшим його просуванням до наукометричних баз та запропонували створити робочу групу для підготовки відповідних документів.

Також члени секції й науково-педагогічні працівники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету взяли участь у круглому столі «Центр студентського спорту вищого навчального закладу: проблеми та перспективи діяльності».

Наступне засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України запланували провести у січні 2019 року.

За матеріалом вченого секретаря секції Оксани ШИНКАРУК

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело