Головна / Публікації / Кафедра аналітичної економіки та природокористування запрошує на навчання

Кафедра аналітичної економіки та природокористування запрошує на навчання

Кафедра аналітичної економіки та природокористування запрошує абітурієнтів та студентів на навчання за освітнім рівнем «Бакалавр» освітньої програми «Аналітична економіка» та за освітнім рівнем «Магістр» на освітні програми «Прикладна економіка» та «Економіка довкілля і природних ресурсів».

Спеціальність «Економіка» – це унікальна можливість отримати диплом економіста, а ТАКОЖ:

- отримати кваліфікацію економіста-аналітика, здатного на практиці застосувати сучасні методи дослідження для вирішення економічних проблем;

- оволодіти різноманітними методами аналізу та моделювання економічних процесів із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

- вирішувати різноманітні практичні ситуації за допомогою здобутих теоретичних і практичних знань та навичок;

- ефективно працювати в команді над реалізацією поставленої мети;

- розкрити науковий потенціал на практиці за допомогою нестандартного та креативного підходу до вирішення різноманітних виробничих питань;

- застосовувати набуті знання і навички, працюючи в різних галузях економіки;

- використовувати екологічні інновації та управляти природоохоронною діяльністю на підприємствах різних форм власності.

Основні характеристики та вимоги до вступу за спеціальністю «Економіка» на бакалаврську програму «Аналітична економіка»

Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки».

Спеціальність: 051 «Економіка».

Форма навчання: денна (за державним замовленням або на платній основі).

Термін навчання: 4 роки (на базі 11 класів) і 2 роки (на базі молодшого спеціаліста).

Після 11 класів зарахування здійснюється за результатами тестування ЗНО з навчальних дисциплін: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.

На базі молодшого спеціаліста вступні випробування здійснюються у формі тестування у вищому навчальному закладі.

Основні характеристики та вимоги для вступу до магістратури за спеціальністю «Економіка» освітніх програм «Прикладна економіка», «Економіка довкілля і природних ресурсів»

Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки».

Спеціальність: 051 «Економіка».

Форма навчання: денна (за державним замовленням або на платній основі).

Термін навчання: 1,5 роки.

Вступні випробування: тестування з економічної теорії та іноземної мови.