Головна / Публікації / Германське і романське мовознавство об’єднало науковців усієї України

Германське і романське мовознавство об’єднало науковців усієї України

12–14 червня на базі практик табору «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулася ІХ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства».
На захід з’їхалися науковці-лігвісти з усіх куточків України. Були представлені наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ужгородського національного університету, Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, Запорізького національного університету, Херсонського державного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Національного університету «Острозька академія» та інших вищих навчальних закладів.
Роботу пленарного засідання конференції розпочала декана інституту іноземної філології Оксани Рогач, яка привітала учасників конференції, побажала їм плідної наукової роботи, нових здобутків і висловила сподівання, що ця співпраця зробить вагомий внесок у розвиток лінгвістичної науки не лише в Україні, а й за кордоном.
Своїми науковими знаннями та здобутками з молоддю поділилися провідні германісти України: професор Львівського національного університету Андрейчук Н. І., професор СНУ імені Лесі Українки Біскуб І. П., професор КНУ імені Тараса Шевченка Кияк Т. Р., професор Національного університету «Львівська політехніка» Левченко О. П., професор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Морозова І. Б., доцент СНУ імені Лесі Українки, докторант КНЛУ Ущина В. А. Їхні наукові доповіді викликали значний інтерес та гарячу дискусію в наукової аудиторії.

Плідна робота конференції продовжилася на засіданнях секцій, де обговорювали проблеми когнітивної лінгвістики, лексичної та граматичної семантики, комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, крос-культурної комунікації, соціолінгвістики, контрастивної лінгвістики, дискурсознавства, текстології, методики викладання іноземних мов. Аспіранти СНУ імені Лесі Українки й інших ВНЗ мали змогу одержати цінні консультації щодо написання кандидатських дисертацій від провідних науковців-германістів та романістів.
На завершальному пленарному засіданні учасники конференції висловили впевненість, що кожен із присутніх науковців відчув радість наукового спілкування і збагатився новими науковими ідеями. Доктор філологічних наук, професор ЛНУ імені Івана Франка Андрейчук Н. І. константувала той факт, що Волинь може гордитися своєю науковою школою

Євгенія ГОРОТЬ,
завідувач кафедри практики англійської мови, професор

 

 

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело