Головна / Публікації / Факультет історії, політології та національної безпеки запрошує на навчання

Факультет історії, політології та національної безпеки запрошує на навчання

Факультет історії, політології та національної безпеки запрошує на навчання

Факультет історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки запрошує на навчання за освітнім ступенем бакалавр за 10-ма освітніми програмами. Пропонуємо ознайомитися з переліком сертифікатів ЗНО для вступу у 2020 році та перспективами працевлаштування після завершення навчання.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітня програма «СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку викладачів і вчителів історії та правознавства у закладах вищої освіти та навчальних закладах загальної середньої освіти; педагогів-організаторів; управлінців системи освіти; працівників органів державної влади та правоохоронних структур; аналітиків у засобах масової комунікації; архівістів; екскурсоводів.

Перспективи працевлаштування: у закладах вищої освіти, загальних середніх і середніх спеціальних навчальних закладах; засобах масової інформації; органах влади та місцевого самоврядування; громадських організаціях; історико-культурних заповідниках, архівах і музеях; правоохоронних структурах; на приватних підприємствах.

Кваліфікація: вчитель історії та правознавства.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітня програма «ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ»

Передбачає підготовку фахових істориків із поглибленим вивченням давньої та середньовічної історії України, нової та новітньої історії України, історії Європи; археологів; науковців-дослідників історичних процесів; аналітиків та експертів із питань суспільно-політичних, соціально-економічних і культурних процесів; наукових співробітників музейних, архівних установ і виставкових центрів.

Перспективи працевлаштування у: закладах вищої освіти; науково-дослідних установах; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах; органах місцевого самоврядування та центральної влади; інституціях публічної історії; музеях і галереях; туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях охорони та популяризації культурної спадщини; неурядових і міжнародних проєктах та інституціях у сфері культури й освіти; ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність і журналістика).

Кваліфікація: історик, фахівець із археології давньої та середньовічної історії України; історик, фахівець із нової та новітньої історії України; історик, фахівець із європеїстики. 

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Освітня програма «ІСТОРІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЕКСКУРСОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку істориків; археологів; науковців-дослідників історичних процесів; експертів із питань історії, культури та туризму; наукових співробітників музейних, архівних установ і виставкових центрів; екскурсоводів, адміністраторів й організаторів екскурсійних турів; управлінців освітньої та туристичної галузі.

Перспективи працевлаштування: у закладах вищої освіти; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах; науково-дослідних установах; структурних підрозділах Національної академії наук України; археологічних службах, архівних установах; органах місцевого самоврядування та центральної влади; громадських організаціях; інституціях публічної історії; музеях і галереях; туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях охорони та популяризації культурної спадщини; засобах масової комунікації; музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках; сфері екскурсійної діяльності.

Кваліфікація: історик, фахівець із музеєзнавства, менеджер із екскурсійної діяльності, аналітик історичних процесів.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Освітня програма «МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ»

Передбачає підготовку менеджерів із туризму та музейної діяльності; адміністраторів й організаторів екскурсійних турів і виставкової діяльності; наукових співробітників і музейних працівників; консультантів із надання туристичних послуг та фахівців із питань культури та туризму у засобах масової комунікації.

Перспективи працевлаштування: у системі організації й управління міжнародним і вітчизняним туризмом, музейною справою, екскурсійною діяльністю; музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках, галереях, артцентрах; центрах розвитку культури та профільних громадських організаціях; системі освіти; антикварних і букіністичних салонах; засобах масової інформації.

Кваліфікація: менеджер із культурного туризму, музейної та екскурсійної діяльності, фахівець із музеєзнавства та охорони культурної спадщини.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма «ПОЛІТОЛОГІЯ. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR)»

Передбачає підготовку політологів, фахівців зі зв’язків із громадськістю, політтехнологів, політичних консультантів, політичних оглядачів, політичних аналітиків, спеціалістів у галузі політичної реклами й іміджу.

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації, аналітичні центри, засоби масової інформації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у галузі зв’язків із громадськістю, політтехнолог, політичний консультант, політичний оглядач.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова;

небюджетна конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або біологія.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма «ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Передбачає підготовку політологів, фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування, посадових осіб органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних експертів, політичних консультантів, управлінців у громадсько-політичних організаціях.

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у сфері державного управління.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова;

небюджетна конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або біологія.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 033 ФІЛОСОФІЯ

Освітня програма «ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиків, вчителів суспільствознавчих дисциплін, фахівців у галузі соціальних, політичних і релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур.

Перспективи працевлаштування: у сфері освіти, науково-дослідних установах, аналітично-інформаційних агенціях та інституціях, центрах соціальної діагностики та прогнозування, органах державної влади та місцевого самоврядування, культурно-гуманітарних програмах і проєктах, закладах соціально-гуманітарної сфери.

Кваліфікація: філософ, суспільний аналітик; філософ, фахівець із суспільствознавчих дисциплін.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Освітня програма «ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Передбачає підготовку фахівців із інформаційної діяльності й інформаційного забезпечення управління, документознавців, менеджерів інформаційно-аналітичних структур; спеціалістів кадрової служби; референтів; фахівців із архівної та бібліотечної справи; державних службовців в органах публічної влади та місцевого самоврядування; офіс-менеджерів; координаторів ділових презентацій і проєктів; прессекретарів, керівників пресслужби.

Перспективи працевлаштування: органи влади та місцевого самоврядування, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, банки та бізнес-структури, державні та відомчі архіви, сфера консалтингових послуг (консультування керівників, управлінців щодо фінансової, юридичної та експертної діяльності) й аутсорсингу (сучасний метод організації бізнес-процесів).

Кваліфікація: менеджер із інформаційно-аналітичної діяльності, документознавець, архівіст, референт.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова;

небюджетна конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або біологія.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Освітня програма «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА»

Передбачає підготовку аналітиків із питань національної безпеки; фахівців із сучасних методів менеджменту державної безпеки; спеціалістів антикризового управління та системи безпеки.

Перспективи працевлаштування: силові та спеціальні структури, антикорупційні органи, органи державної влади та місцевого самоврядування, центри антикризового управління, аналітичні центри, підприємства й установи.

Кваліфікація: бакалавр із державної безпеки, фахівець із безпеки інформаційних систем; бакалавр із державної безпеки, фахівець із фінансово-економічної безпеки; бакалавр із державної безпеки, фахівець із інформаційної безпеки.

Сертифікати ЗНО для участі у небюджетній конкурсній пропозиції:

  • · перша конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; творчий конкурс (загальна фізична підготовка);
  • · друга конкурсна пропозиція: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програм «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»

Передбачає підготовку спеціалістів із захисту інформації; фахівців із розробки систем кіберзахисту та корпоративних інформаційних мереж; адміністраторів операційних систем і баз даних.

Перспективи працевлаштування: правоохоронні та державні структури; ІТ-компанії; банківські установи; інформаційно-аналітичні агенції й інституції, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Кваліфікація: фахівець із організації інформаційної безпеки.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

відкрита конкурсна пропозиція: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.

 

Адреса: 43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D). 

Контакти:

тел.: +38 (0332) 24 64 57;

тел.: +38 (0332) 24 83 52. 

e-mail: historical@eenu.edu.ua 

Факультет у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/groups/istfaklutsk/ – офіційна спільнота факультету;

https://www.facebook.com/groups/409290956532269/ – кафедра національної безпеки;

https://www.facebook.com/dokumentoznavstvo/ – спільнота Документознавство СНУ імені Лесі Українки;

https://www.facebook.com/muzeeznavstvo/ – спільнота Музеєзнавство СНУ імені Лесі Українки;

https://www.facebook.com/groups/1486177744994634/ – волинські політологи;

https://www.facebook.com/groups/2468831206728225/?ref=group_browse/ – спільнота Наукове товариство факультету історії, політології та національної безпеки.

При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов'язкове