Home / Гаврилюк Світлана Віталіївна

Гаврилюк Світлана Віталіївна

Гаврилюк Світлана Віталіївна, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)720126

Проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації

С. В. Гаврилюк народилася у містечку Торчин Луцького району Волинської області 1 січня 1962 року. Із золотою медаллю в 1978 році закінчила Торчинську середню школу. Впродовж 1978–1982 років навчалася на історичному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який закінчила із відзнакою. У 1982–1983 роках була науковим співробітником Волинського краєзнавчого музею. З 1984 року – викладач історії Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який у серпні 1993 року був реорганізований у Волинський державний університет імені Лесі Українки. 1 червня 1990 року у спеціалізованій вченій раді Інституту історії Академії наук України успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 1 жовтня 1999 року і по 1 жовтня 2002 року С. В. Гаврилюк – докторант кафедри давньої і нової історії України Волинського державного університету імені Лесі Українки. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України С. В. Гаврилюк успішно захистила 27 серпня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Ю.Федьковича. 16 червня 2005 року С. В. Гаврилюк присвоєно вчене звання професора кафедри давньої і нової історії України.

З вересня 2005 року Світлана Гаврилюк – проректор з навчальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки, який у 2012 р. було перейменовано на Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Весною 2008 року обрана завідувачем кафедри документознавства і музейної справи цього ж університету. З жовтня 2008 року до жовтня 2012 р. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 07.00.01 – Історія України; 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Національному університеті "Острозька академія". С. В. Гаврилюк – головний редактор "Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки". Професор Світлана Гаврилюк – голова філії Українського історичного товариства імені М. Грушевського при Волинському національному університеті імені Лесі Українки (штаб-квартира товариства знаходиться у Кентському університеті (штат Огайо, США). Під її керівництвом у травні 2006 року на базі Волинського університету був організований ІІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". У 2008 році побачило світ друге, доповнене видання її монографії "Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.)". С.  В. Гаврилюк – автор більше 100 статей, з них 70 у фахових виданнях. Під її керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій. За особистий творчий внесок у навчання і виховання молоді, удосконалення процесу навчання, вагомі наукові здобутки удостоєна Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (1991 р.), Подяки Прем’єр-міністра України (2009 р.), знака ,"Відмінник освіти України" (2006 р.). У 2007 році за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій і належне представлення Волинського національного університету імені Лесі Українки на четвертій виставці-презентації "Освіта України. Інноваційні технології навчання" нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, у 2012 р. – Грамотою МОНмолодьспорту і НАН України за вагомий внесок у реалізацію державної політики з розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді.