Home / Охманюк Віталій Федорович

Охманюк Віталій Федорович

Охманюк Віталій Федорович
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
03322722490

В.о. декана факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доцент кафедри музично-практичної підготовки.

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Біографія: Народився 25. 09. 1978 у м. Любомль, Волинської області. Закінчив Любомльську  загальноосвітню середню школу № 2. В 1997 р. закінчив Луцьке державне музичне училище. В 2002 р. закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Музична педагогіка та виховання”. Лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Дипломант V Всеукраїнського конкурсу баяністів “Кращий за фахом” (м. Мелітополь), учасник І Міжнародного конкурсу баяністів “Кримська весна” (м. Ялта), лауреат VІ Всеукраїнського конкурсу баяністів “Кращий за фахом” (м. Луцьк), лауреат ІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю Слов’янської музики “Fortissimo” (м. Харків), учасник І Міжнародного конкурсу – фестивалю баяністів виконавського мистецтва “AccoHoliday” (м. Київ).

       З 1999 року учасник Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю «Колос».

       В 2013 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Доцент кафедри музично-практичної підготовки факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

       З 2010 року виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету культури і мистецтв, а з 2014 року заступник декана з міжнародної співпраці, також керівник оркестру Народного ансамблю пісні і танцю “Розмай” Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З липня 2018 року виконувач обов’язків декана факультету культури і мистецтв.

      Автор збірника українських народних пісень «Пісні Шевченкового краю», навчально-методичного посібника «Оркестровий клас ч. 1», 22  публікації, які надруковані у провідних фахових та закордонних виданнях. Брав участь у 18 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

      Член редакційної колегії збірника «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти».

      Проходив підвищення кваліфікації за кордоном в Інституті музики Поморськоїакадемії міста Слупськ (Польща).

         З 2005 року художній керівник Народного оркестру народних інструментів «Волинянка» Палацу культури міста Луцька.   

         Член журі Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський едельвейс» м. Ужгород.

Нагороди:

 • Подяка Волинської обласної ради ;
 • Почесна грамота управління культури Волинської обласної державної адміністрації ;
 • Подяка Луцького міського голови.
 • Бронзовий нагрудний знак імені Лесі Українки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • Подяки ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • Медаль Української Православної церкви.

 

Основні наукові статті та навчально-методичні праці:

 • Охманюк В. Ф. Календарно-обрядові пісні у фоноколекції Олексія Ошуркевича / В. Ф. Охманюк // Студії мистецтвознавчі / [ред. колег. Г.А.Скрипник та ін.]. – Число 4 (20). Театр. Музика. Кіно. – К. : Вид-во ІМФЕ, 2007.
 • Охманюк В. Іманентно-креативні властивості модусу мислення Звенигородщини в контексті пардигми весільного жанру ( за матеріалами збірника О. Ошуркевича) / В. Ф. Охманюк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П.Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007.
 • Охманюк В. Ф. Етнокультурний код балад черкаської Звенигородщини (за матеріалами експедицій О. Ошуркевича) / В. Ф. Охманюк //  Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр.: наук зап. Рівненського гуманітарного ун-ту. − Вип. 14. – 2008.
 • Охманюк В. Ф. Етномузикознавча (збирацька) діяльність на території Черкаської Звенигородщини / В. Ф. Охманюк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П.Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 4 / упор. О.І.Коменда. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009.
 • Охманюк В. Ф.  Етномузичні традиції Черкаської Звенигородщини: ХХ століття – стан дослідження, перспективи / В. Ф. Охманюк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П.Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 5 [ред. кол. Рожок В.І., Посвалюк В.Т. та ін. ; упоряд. О.І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010.
 • Охманюк В. Ф. Записи В. Харківа та О. Ошуркевича як відображення процесу трансформації питомої етномузичної культури Черкаської Звенигородщини / В. Ф. Охманюк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П.Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 7 [ред. кол. Рожок В І., Посвалюк В.Т. та ін. ; упоряд. О.І.Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.
 • Охманюк В. Ф. Соціально – історичний  та культурний розвиток Черкаської Звенигородщини : сіл Моринці та Шевченкове – Малої Батьківщини Т. Шевченка / В. Ф. Охманюк // Актуальні питання культурології : Альмах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавств. – Вип.13/ За ред. проф. В.Г. Виткалова.- Рівне: РДГУ, 2013.- 218с.
 • Охманюк В. Ф.  Методологічні основи сучасних етномузикознавчих досліджень / В. Ф. Охманюк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту.- Вип. 20. Т. 1 / упоряд. В. Г. Виткалов; редкол.: А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін.; наук.-бібліогр. Редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2014. – 314 с.  
 • Охманюк В. Ф. Пісенна семантика Черкаської Звенигородщини у творчості Тараса Шевченка / В. Ф. Охманюк // Вісник Львівського університету. Серія мист-во, Вип. 15, 2014.
 • Охманюк В. Ф. Ліричні пісні Черкаської Звенигородщини: формування базових семантичних полів / В. Ф. Охманюк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014.- Вип. 13. – 136 с.
 • Охманюк В. Ф. Українські народні пісні черкаської Звенигородщини у творчості Тараса Шевченка / В. Ф. Охманюк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014.- Вип. 14. – 92 с.
 • Охманюк В. Ф. Основні засади методології сучасних етномузикознавчих досліджень (теорія пісенної парадигми і модусу мислення середовища С. Грици та ритмоструктур ний метод М. Хая) / В. Ф. Охманюк // Парадмгма пізнання: Гуманітарні питання: наук. журнал / [ред. кол. В. О. Орєховський, М. Ю. Чікарькова та ін.; Київ: 2015.- Вип. 1(4). –152 с.
 • Охманюк В. Ф. Оркестровий клас / Оркестровий клас: навч.-метод. посіб.: у 2 ч. ̶  Ч. 1 / Віталій Охманюк. ̶  Луцьк: Вежа-Друк, 2015. ̶ 194 с.
 • Охманюк В. Ф. Історичний та мистецтвознавчий розвиток Звенигородського району Черкаської області (на прикладі сіл Моринці та Кирилівка) / В. Ф. Охманюк // Парадмгма пізнання: Гуманітарні питання: наук. журнал / [ред. кол. В. О. Орєховський, М. Ю. Чікарькова та ін.; Київ: 2016.- Вип. 2(13). –169 с.
 • Охманюк В. Ф. Інноваційні методи виховання музичної культури учнів на уроках музики/ В. Ф. Охманюк // Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва:культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти [Текст]: зб. Матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2016 р.) / наук. ред. канд.пед. наук проф. А. М. Гордійчук. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. ̶  144 с.
 • Охманюк В. Ф. Творчість Володимира Зубицького в сучасному конкурсному репертуарі/ В. Ф. Охманюк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. - Вип. 22. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, Волков С. М. та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2016. – 302 с.
 • Охманюк В. Ф. Інструментознавство та інструментування (Весільна полька з Серафинець): метод.-реком. для сам. роб. з курсу «Інструментознавство та інструментування» : / Віталій Федорович Охманюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 36 с.
 • Охманюк В. Ф. Інструментознавство та інструментування (Українські народні мелодії): метод.-реком. для сам. роб. з курсу «Інструментознавство та інструментування» : / Віталій Федорович Охманюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 36 с.
 • Охманюк В. Ф. Тенденції розвитку хорової мініатюри у творчості Володимира Зубицького / Віталій Охманюк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. - Вип. 24 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков. та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2017. – 302 с.
 • Охманюк В. Ф., Гордійчук А. М. Інструментознавство та інструментування (В. Попадюк «Українська полька» обробка В. Охманюка): метод.- реком. для сам. роб. з курсів «Інструментознавство та інструментування» та «Методика і практикум роботи з творчим колективом» : / Віталій Охманюк, Андрій Гордійчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. − 35 с.
 • Охманюк В. Ф., Гордійчук А. М. Інструментознавство та інструментування (мелодія народна «Гоп-га-гов»): метод.- реком. для сам. роб. з курсів «Інструментознавство та інструментування» та «Методика і практикум роботи з творчим колективом» : / Віталій Охманюк, Андрій Гордійчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. − 42 с.