Головна / Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності
43025, м. Луцьк, Проспект Волі , буд.13, кабінет 4а
+38(0332)244196

Функції  відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності

1. Розроблення спільно з іншими підрозділами університету комплексних  заходів для досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони  праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання   травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методич- ної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2. Начальник відділу охорони праці і безпеки життєдіяльності спільно з начальником штабу цивільного захисту організовує проведення дозиметрич- ного контролю при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техноген- ного, природнього характеру і ліквідацію їх наслідків з метою забезпечення безпеки життєдіяльності студентів та працівників університету.

3.  Підготовка проектів наказів із питань охорони праці та безпеки життє- діяльності, внесення їх на розгляд ректору.

4.  Проведення спільно з  представниками  інших  структурних підрозділів за участю представників профспілки університету перевірок дотримання пра- цівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

5.  Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
6.  Проведення  з  працівниками  вступного  інструктажу з  охорони  праці.

7. Розслідування випадків травматизму, ведення обліку та проведення аналізу причин  травмування,  професійних  захворювань.

8.  Навчання та  перевірка  знань  з  питань охорони праці, безпеки життє-діяльності студентів, аспірантів, працівників університету.

9. Складання за участю керівників підрозділів університету переліків професій, посад і видів робіт,  на  які  повинні  бути розроблені інструкції з охорони праці,  що діють в межах університету, надання методичної допо- моги під час їх розроблення.

10. Інформування працівників про основні вимоги  законів, інших норма-тивно-правових актів  з охорони праці, що діють в межах університету.

11.  Розгляд листів, заяв, скарг працівників університету, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

12.  Організація:

  •      – забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охо-   рони  праці, що  діють  в  межах  університету посібниками, навчальними ма- теріалами з цих питань;
  •      – роботи кабінету з  охорони  праці,  підготовки  інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
  •      – нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
  •      – пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

Посадові особи відділу ОП та БЖД:

Начальник відділу охорони праці та БЖД 

БАРЧУК Анатолій Іванович

р. 24-41-96, д.74-00-92, моб.0502739177

Начальник штабу цивільного захисту

ДУДАРЄВ Сергій Іванович

р. 24-41-96, д.72-76-10, cкайп:  serg-lutsk, моб. 0504383078

Інженер 1 категорії  відділу ОП та БЖД                  

ЧУПРИНА Володимир Антонович

р. 24-41-96, моб. 0987076361, д.73-82-64

Інженер відділу ОП та БЖД (начальник добровільної пожежної дружини)

КУШНІРУК Володимир Володимирович

р. 24-41-96, моб.0954550378 

Режим роботи відділу:

щоденно з   9.00   до 18 год.12 хв.

п’ятниця  з  9.00  до  17 год.12 хв.

Вихідні  дні: субота, неділя.

 

Документація з питань охорони праці:

Дата: Листопад 21, 2017Час: 12:40:04Онлайн: 0