Головна / Рейкін Віталій Самсонович

Рейкін Віталій Самсонович

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, 3 поверх, к.G- 307
(0332) 249092

Рейкін Віталій Самсонович

 

Біографічна довідка: народився в смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області. У 1996 році закінчив Луцький індустріальний інститут за спеціальністю «Економіка підприємства». Обіймав посаду економіста на підприємстві «Трек-Захід». З 2008 до 2014 року працював на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна». У 2008-2009 рр. був прикріплений здобувачем кафедри маркетингу та менеджменту Луцького національного технічного університету. 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Ціноутворення на регіональних ринках нерухомості» у спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». У 2014 р. отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії. З 2014 р. обіймає посаду доцента кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Викладає навчальні курси «Сучасні тенденції в розвитку фінансів та кредиту», «Оцінка активів підприємства», «Глобальна економіка», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції».

Коло наукових інтересів: тіньова економіка, трансфертне ціноутворення, ринок нерухомості.

 

Наукові праці:

1. Рейкін В.С. Від неформального сектора до тіньової економіки: ретроспектива та термінологічний аспект / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Економіка та держава». – 2012. – №5. – C. 28-33.

2. Рейкін В.С. Детермінанти функціонування та поширення тіньової економіки / В.С. Рейкін // Наук. журнал ХНЕУ «Бізнес інформ». – 2012. – №11. – C. 25-29.

3. Рейкін В.С. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Економіка та держава». – 2013. – №1. – C. 25-27.

4. Рейкін В.С.Неформальна та тіньова економіка: категоріальні відмінності / В.С. Рейкин // Наук. журнал «Галицький економічний вісник». – 2013. – №1. – C. 67-70.

5. Рейкін В.С. Типологізація тіньової економіки: секторальний підхід / В.С. Рейкін // Наук. журнал«Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – №2. – C. 32-35.

6. Рейкин В.С. Теневая и неформальная экономика: проблемы дефиниций / В.С. Рейкин/ XXIX МНПК "Актуальные вопросы экономических наук". – Ч. 1. – Новосибирск: «Сибпринт», 2013. – 21 февраля. – C. 23-28.

7. Рейкін В.С. Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Проблеми економіки». – 2013. – №4. – C. 134-139.

8. Рейкін В.С. Тіньова та офіційна економіка: аспекти конкуренції / В.С. Рейкін / III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики». – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 19-20 вересня. – C. 196-197.

9. Рейкін В.С. Вплив тінізації на офіційну економіку: оцінка наслідків / В.С. Рейкін / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки». – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2014. – 21-22 лютого. – C. 35-37.

10. Рейкін В.С. Інституціональні функції тіньової економіки / В.С. Рейкін / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України». – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – 7-8 березня. – C. 17-18.

11. Рейкін В.С. Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Галицький економічний вісник». – 2014. – №2. – C. 67-73.

12. Reikin V.S.OptimizationofOffensesLevelandTheirDeterrenceFunction: EconomicApproach/ V.S.Reikin// Наук. журнал ІТC, ІРД НАН України «Економічний часопис - XXI». – 2014. – №7-8. – C. 20-23. (SciVerse Scopus).

13. Рейкин В.С. Рационализм в экономической теории правонарушений / В.С. Рейкин / Международная научно-практическая конференция«Экономическая теориявХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования». – Новополоцк:Полоцкий государственный университет, 2014. – 23-24 октября. – C. 88-92.

14. Рейкін В.С. Теоретичний аналіз правопорушень: економічний підхід / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». – 2015. – №2. – C. 5-9.

15. Reikin V.S.Methodological Problems in Calculating the Shadow Economy Value / V.S.Reikin // «Perspective economic and management issues»: Collection of scientific articles. – Austria, Vienna: "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education, 2015. – 25 квітня. – C. 77-80.

16. Рейкін В.С. Проблема покарання в економічній теорії правопорушень / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Інтелект XXI». – 2015. – №2. – C. 101-107.

17. Рейкін В.С. Теорія правопорушень: економічний підхід / В.С. Рейкін / XX Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика». – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015. – 25-26 травня. – C. 29-31.

18. Рейкін В.С. Оцінка обсягів тіньової економіки в Україні за інтегральним підходом / В.С. Рейкін / IV Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі». – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 6 листопада. – C. 174-177.

19. Рейкін В.С. Аналіз монетарних методів оцінки тіньової економіки / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». – 2016. – №1. – С. 18-24.

20. Рейкін В.С. Методи оцінки обсягів тіньової економіки: балансовий підхід / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Інтелект XXI». – 2016. – №2. – C. 79-87.

21. Рейкін В.С. Удосконалення трансфертного ціноутворення в Україні / В.С. Рейкін / XXI Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика». – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. – 25-26 травня. – С. 149-151.

22. Reikin V.S. TransformationofTransferPricinginUkraine / V.S.Reikin // Наук. журнал НАУ «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – №10. – C. 113-120. (SciVerse Scopus).

 

Навчально-методичні праці:

Рейкін В.С. Глобальна економіка: конспект лекцій / В.С. Рейкін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 78 с.

Рейкін В.С. Оцінка активів підприємства: конспект лекцій / В.С. Рейкін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 54 с.

Рейкін В.С. Глобальна економіка: тестові завдання / В.С. Рейкін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 35 с.

Рейкін В.С. Оцінка активів підприємства: тестові завдання / Віталій Самсонович Рейкін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 26 с.

 

Контакти:

(0332) 249092, E-mail: Reikin.Vitaliy@eenu.edu.ua

 

Дата: Червень 20, 2018Час: 11:59:58Онлайн: 0